הנחיות לבעלי רישיון להעברת קבצים החתומים בחתימה גרפית של לקוח

בהתאם לחוזר סוכנים ויועצים 2012-10-2

​החברה תספק לכל בעל רישיון שירצה להעביר קבצים אפשרות להעבירם בצורה מאובטחת. לאחר הקמת הכספת יימסר לאיש קשר מוסמך מטעם בעל הרישיון קישור, יוזר וסיסמא להעברת הקבצים. להקמת כספת לצורך העברת הקבצים וקבלת יוזר וסיסמא נא לפנות כמפורט להלן:

> בעלי רישיון סוכן ביטוח (סוכנויות) יפנו למרכז שירות לסוכנים בטלפון
    1-700-707-610 בימים א'-ה' בשעות 09:00-19:00  

> בעלי רישיון עצמאי יפנו למוקד השירות בטלפון 6707* בימים א'-ה'
   בשעות 08:00-18:00

f