חברי הנהלה ובכירים

פסגות חברה לביטוח (פ.ב) בע"מ

​מנכ"ל – גיא אילוז
מנהלת סיכונים – לימור גולדשטיין
סמנכ"ל ויועץ משפטי – עומר סיגלר
סמנכ"ל כספים – איתן זלבסקי
מבקר פנים – גיל גבאי
מנהל מערכות מידע – אוריאל אביגד
אקטוארית - איריס חדד

f