פסגות גמל להשקעה
היתרונות של קופת גמל גם בניהול החיסכון הנזיל
קופת גמל להשקעה הינה מכשיר השקעה חדש, המאפשר חסכון נזיל הניתן למשיכה בכל עת, לצד כלל היתרונות שבניהול כספים בקופת גמל. בנוסף, החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס רווחי הון. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70 אלף ש"ח בשנה לכל חוסך, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם), וכן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.
מידע נוסף
ביצוע פעולות
הצטרפות דיגיטלית
מצטרפים לפסגות גמל להשקעה בשלושה שלבים פשוטים:
1
ממלאים בקשת ההצטרפות בהתאם לסוג ההפקדה שבוחרים
2
מפקידים כסף באופן חד פעמי או חודשי (או גם וגם)
3
מעבירים אלינו את האישורים הדרושים
ונהנים מניהול השקעות מקצועי ואחראי
שנתחיל?
אני רוצה להפקיד לקופת הגמל להשקעה:
גם וגם
סכום קבוע בכל חודש
סכום חד פעמי
* שים לב כי הנך רשאי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016).
קופת גמל להשקעה עשויה להתאים כמכשיר חיסכון לכסף הפנוי שלכם, בין אם מדובר בחיסכון לטווח הארוך, או בהשקעה שתרצו להשאיר נזילה. בכל מקרה – בחיסכון לקופת גמל להשקעה, רק אתם מחליטים מתי למשוך את הכסף ולאיזו מטרה.
שאלות ותשובות:
האם קיימת מגבלה לסכום ההפקדה בקופת גמל להשקעה?
כן. בקופת גמל להשקעה ניתן להפקיד עד 70 אלף ₪ בשנה לכל חוסך*. המגבלה קיימת ברמת תעודת זהות, כלומר סך ההפקדות לכל החשבונות בקופת הגמל להשקעה של החוסך לא יעלו על 70 אלף ₪ בשנה.
*צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016
באילו דרכים ניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה?
לאחר שמילאת את בקשת ההצטרפות הדיגיטלית באתר פסגות ונפתחה עבורך קופת גמל להשקעה תוכל להפקיד באמצעות הפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם).
במידה ובחרת בהפקדה חד פעמית - ניתן לבצע מספר הפקדות חד פעמיות לקופה, אולם סה"כ הסכום שיופקד במהלך השנה לא יעלה על 70 אלף ₪.* את ההפקדה ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית. להסבר לחץ כאן
במידה ותבחר להפקיד באמצעות הפקדות חודשיות - ניתן להפקיד סכום קבוע מידי חודש לקופה, אולם יש להקפיד שהסכום המצטבר החודשי במהלך השנה לא יעלה על 70 אלף ₪ *. את ההפקדות החודשיות ניתן לבצע באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון דיגיטלי. להסבר לחץ כאן

* צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016
מתי ניתן למשוך את הכספים שהופקדו בקופת גמל להשקעה?
את הכספים שנצברו בקופת הגמל להשקעה ניתן למשוך כסכום הוני בכל זמן * ומבלי לשלם קנס (בניגוד לפיקדונות בבנקים למשל, או לחיסכון הפנסיוני הסגור לפרישה). בעת המשיכה ינוכה תשלום מס רווח הון בלבד, בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.
* הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש). והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת.
מהו שיעור מס רווח הון שמשלמים בעת משיכה?
שיעור המס החל בעת משיכת הכספים בסכום הוני, הנו 25% על הרווח הריאלי (רווח בניכוי שיעור עליית מדד המחירים לצרכן).
מהי הטבת המס למי שיבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית?
חוסך שיבחר למשוך את הכספים שנצברו בקופה החל מגיל 60 כקצבה חודשית*, הקצבה תהיה פטורה מתשלום מס. למעשה הפטור ממס שניתן על הקצבה החודשית מייצר בעקיפין פטור ממס על כל הרווחים שנצברו בחיסכון בקופת גמל להשקעה לאורך השנים. בעוד שחוסכים במכשירי חיסכון דוגמת פיקדון בנקאי המעוניינים לקבל קצבה חודשית נדרשים לבצע תחילה משיכה מלאה, המלווה בתשלום מס רווח הון, ולאחר מכן להפקיד את החיסכון במכשיר פנסיוני משלם קצבה, הרי שמי שחסך בקופת גמל להשקעה למעשה חוסך את תשלום מס רווח ההון ובכך מגדיל את הקצבה החודשית.
*משיכת הכספים כקצבה תתאפשר ע"י העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין.
אם קיימת הטבת מס על הפקדה בקופת גמל להשקעה?
לאור העובדה כי בקופת הגמל להשקעה ישנה נזילות מלאה* והטבות מס בעת פרישה על הקצבה החודשית, אין המכשיר מקנה הטבת מס בגין ההפקדה. (זיכוי ניכוי)
* הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש). והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת.
אילו מסלולי השקעה קיימים בפסגות גמל להשקעה?
קופת הגמל מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות, המאפשרים התאמה למגמות בשווקים ולתקופות חיסכון שונות. החיסכון בקופת הגמל להשקעה מאפשר לכל חוסך לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולרמת הסיכון המועדפת עליו. כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה. המעבר בין מסלולי ההשקעה הנו ללא עלות והוא אינו נחשב כאירוע מס.
למידע נוסף אודות פירוט המסלולים, הרכבים ומדיניות השקעה להסבר לחץ כאן
אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/ מס על ידי יועץ/משווק או יועץ מס בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו.
כל האמור במאמר זה בכפוף לתקנון הקופה ובהתאם להוראות הדין כפי שיחולו ועשויים להשתנות מעת לעת ט.ל.ח.
אני רוצה לבצע את הפעולה הבאה:
משיכה
מעבר מסלול השקעה
הפקדה
אני רוצה להפקיד לקופת הגמל להשקעה:
גם וגם
סכום קבוע בכל חודש
סכום חד פעמי
כדי להפקיד לקופת הגמל סכום חודשי קבוע*, צריך:
1
למלא טופס דיגיטלי להרשאה לחיוב חשבון הבנק, ולהדפיס בסיום.
2
להחתים את הבנק על הטופס
3
לשלוח אלינו את צילום אישור הבנק באמצעות: טעינת האישור לכאן או לציין ת.ז. ושם בעל הקופה ולהעביר את האישור לדוא"ל psagot@psagot.co.il
* שים לב כי הנך רשאי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016).
כדי להפקיד* לקופת הגמל סכום חד פעמי וגם
סכום חודשי קבוע, צריך:
1
להפקיד סכום חד פעמי על ידי המפורטות כאן ביצוע הפעולות
2
להפקיד סכום חודשי קבוע על ידי המפורטות כאן ביצוע הפעולות
* שים לב כי הנך ראשי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים או לחילופין סכום שניתן יהיה להפקיד בקופת גמל להשקעה בהתאם להוראות ההסדר החקיקתי
כדי להפקיד לקופת הגמל סכום חד פעמי*, צריך:
1
לבצע העברה בנקאית מחשבון הבנק שלך לחשבון הקופה: מספר חשבון 401511 על שם פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, בנק 12 הפועלים, סניף 509 תל אביב
2
לקבל מהבנק אישור לביצוע ההפקדה, הכולל תאריך הפקדה ומס' חשבון
3
לשלוח אלינו את צילום אישור הבנק באמצעות: טעינת האישור לכאן או לציין ת.ז. ושם בעל הקופה ולהעביר את האישור לדוא"ל psagot@psagot.co.il
* שים לב כי הנך רשאי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016).
כדי לבצע מעבר בין מסלולים יש למלא טופס דיגיטלי
לידיעתך, מעבר בין מסלולי השקעה מתבצע ללא עלות וללא מס.
המעבר מתבצע תוך 3 ימי עסקים (בהנחה שכל המסמכים שהתקבלו נמצאו תקינים)
כדי לבצע משיכה יש למלא טופס דיגיטלי ולצרף את
המסמכים הנדרשים *
* המסמכים הינם:
1. צילום ת.ז.
2. צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון חתום ע"י הבנק
המשיכה תתבצע תוך 4 ימי עסקים.
משיכות לא מתבצעות ב-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, כך שאם מועד התשלום יוצא באחד מהימים האלו, התשלום יועבר ליום העסקים ה-4
מחשבון חיסכון
רוצים לראות כיצד יוכל להראות החיסכון שלכם בקופת גמל להשקעה?
מלאו וגלו
ערך לא תקין סכום ההפקדה לא יעלה על 70,000 שקלים בשנה
ערך לא תקין סכום ההפקדה לא יעלה על 70,000 שקלים בשנה
יש לציין מספר שנות חיסכון חיובי וגדול מאפס
יש להזין תשואה חיובית וגבוהה מאפס
תקרת דמי הניהול בקופת גמל הינה 1.05%

האם בכוונתך למשוך את הסכום לאחר גיל 60 וכקצבה?

חשב
כמה הפקדתי?
כמה הרווחתי (לפני מס)?
כמה מס עלי לשלם?
* חישוב המס אינו לוקח בחשבון את עליית המדד
מהו החיסכון הצפוי?
חודשי
שנתי
חודש
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף החודש (בניכוי דנ"ח)
שנה
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף השנה (בניכוי דנ"ח)
המחשבון שלהלן מבוסס על הנחת תשואה (לא מובטחת) בגובה 4%, ריבית אפקטיבית שנתית ומחושב על בסיס דמי ניהול בגובה 0.7% שנתי מצבירה אשר נגבים אחת לחודש. ההפקדה החודשית מתייחסת להפקדה בתחילת תקופה (תחילת חודש). אין מחשבון זה מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס - ט.ל.ח. מחשבון זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הנעה לביצוע פעולה. התוצאות אינן מבוססות על נתונים ייחודיים של המשתמש, למעט הערכים המוזנים על ידו, ולפיכך עשויות שלא לשקף את מטרותיו וצרכיו האמיתיים של המשתמש. השימוש במחשבון וההסתמכות על התוצאות היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. אין לראות בו משום חוות דעת או המלצה או הנחיה או התחייבות כלשהי מצד פסגות. פסגות ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא לאמיתות התוצאות ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו משימוש במחשבון. המידע במחשבון מוצג להמחשה בלבד. הנתונים אשר מוצגים במחשבון ואשר יוצגו כתוצאה מהחישוב הינן לצורך הערכה בלבד, ולא יחייבו את החברה בשום צורה שהיא. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. משיכת הכספים תתבצע ישירות מהקופה, בהתאם לנהלי החברה המנהלת, הנחיות רשות המסים והוראות הדין.
לשיחה עם נציג 5323*
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל- 70,000 ₪ בכל שנת כספים לכל חוסך, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. משיכת הכספים כקצבה תתאפשר ע"י העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש) והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת. האמור אינו מהווה יעוץ מס על ידי יועץ מס. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ“י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.