פסגות NEXT גמל להשקעה מיועדת לכל גיל ולכל מטרה. החיסכון נזיל וניתן למשיכה בכל עת1, כאשר החל מגיל 60, ניתן למשוך את הכספים כקצבה חודשית הפטורה ממס הכנסה וממס רווח הון2. ניתן להפקיד לחיסכון עד כ- 70,000 ₪ בשנה לכל חוסך, ללא מינימום3, בהפקדה חד פעמית או חודשית (או גם וגם), וכן לעבור בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.
מידע נוסף
מחשבון חיסכון
מצטרפים לפסגות גמל להשקעה בשלושה שלבים פשוטים:
1
ממלאים בקשת ההצטרפות בהתאם לסוג ההפקדה שבוחרים
2
מפקידים כסף באופן חד פעמי או חודשי (או גם וגם)
3
מעבירים אלינו את האישורים הדרושים
ונהנים מניהול השקעות מקצועי ואחראי
שנתחיל?
אני רוצה להפקיד לקופת הגמל להשקעה:
גם וגם
סכום קבוע בכל חודש
סכום חד פעמי
* שים לב כי הנך רשאי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016).
פסגות NEXT גמל להשקעה עשויה להתאים כמכשיר חיסכון לכסף הפנוי שלכם, בין אם מדובר בחיסכון לטווח הארוך, או בהשקעה שתרצו להשאיר נזילה. בכל מקרה - רק אתם מחליטים מתי למשוך את הכסף ולאיזו מטרה.
שאלות ותשובות:
למי זה מתאים?
פסגות NEXT גמל להשקעה מיועדת לכל אדם המעוניין לחסוך בעבור עצמו או בעבור אדם הקרוב לו (כגון ילדים, נכדים ועוד) ומתאימה לחיסכון לכל תקופת זמן: קצרה, בינונית או ארוכה.
כמה ניתן להפקיד?
נכון לשנת 2020 ניתן להפקיד עד 71,337 ₪ בשנה לכל חוסך, ללא סכום מינימום3. תקרת ההפקדה המקסימלית הינה לכל אדם (ללא תלות בגוף המנהל או במסלול ההשקעה).
באילו דרכים ניתן להפקיד כספים?
פסגות NEXT גמל להשקעה מאפשרת גמישות מלאה בהפקדות. ניתן להפקיד כספים מדי חודש או כסכום חד פעמי (או גם וגם). זאת באמצעות הרשאה לחיוב חשבון או בהעברה בנקאית. ובלבד, שסך הכספים שיופקדו במהלך השנה לא יעלה על 71,337 ₪ בשנה (נכון ל-2020)3 לכל חוסך.
מתי ניתן למשוך את הכספים?
את הכספים שנצברו בפסגות NEXT גמל להשקעה ניתן למשוך כסכום הוני בכל זמן1 ומבלי לשלם קנס (בניגוד לפיקדונות בבנקים למשל, או לחיסכון הפנסיוני הסגור לפרישה). בעת המשיכה ינוכה תשלום מס רווח הון בלבד, בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.
מהי הטבת המס למי שיבחר למשוך את הכספים כקצבה חודשית?
חוסך שיבחר למשוך את הכספים שנצברו בקופה החל מגיל 60 כקצבה חודשית2 - הקצבה תהיה פטורה מתשלום מס הכנסה ומתשלום מס רווח הון.
היכן מושקעים הכספים?
פסגות NEXT גמל להשקעה מציעה מגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות, המאפשרים התאמה למגמות בשווקים ולתקופות חיסכון שונות, כאשר כל חוסך יכול לבחור את מסלול ההשקעה המתאים לצרכיו ולרמת הסיכון המועדפת עליו. כספי החיסכון מושקעים בשוק ההון, בהתאם למדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה. המעבר בין מסלולי ההשקעה הנו ללא עלות והוא אינו נחשב כאירוע מס.
אני רוצה לבצע את הפעולה הבאה:
משיכה
מעבר מסלול השקעה
הפקדה
אני רוצה להפקיד לקופת הגמל להשקעה:
גם וגם
סכום קבוע בכל חודש
סכום חד פעמי
כדי להפקיד לקופת הגמל סכום חודשי קבוע*, צריך:
1
למלא טופס דיגיטלי להרשאה לחיוב חשבון הבנק, ולהדפיס בסיום.
2
להחתים את הבנק על הטופס
3
לשלוח אלינו את צילום אישור הבנק באמצעות: טעינת האישור לכאן או לציין ת.ז. ושם בעל הקופה ולהעביר את האישור לדוא"ל psagot@psagot.co.il
* שים לב כי הנך רשאי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016).
כדי להפקיד* לקופת הגמל סכום חד פעמי וגם
סכום חודשי קבוע, צריך:
1
להפקיד סכום חד פעמי על ידי המפורטות כאן ביצוע הפעולות
2
להפקיד סכום חודשי קבוע על ידי המפורטות כאן ביצוע הפעולות
* שים לב כי הנך ראשי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים או לחילופין סכום שניתן יהיה להפקיד בקופת גמל להשקעה בהתאם להוראות ההסדר החקיקתי
כדי להפקיד לקופת הגמל סכום חד פעמי*, צריך:
1
לבצע העברה בנקאית מחשבון הבנק שלך לחשבון הקופה: מספר חשבון 401511 על שם פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, בנק 12 הפועלים, סניף 509 תל אביב
2
לקבל מהבנק אישור לביצוע ההפקדה, הכולל תאריך הפקדה ומס' חשבון
3
לשלוח אלינו את צילום אישור הבנק באמצעות: טעינת האישור לכאן או לציין ת.ז. ושם בעל הקופה ולהעביר את האישור לדוא"ל psagot@psagot.co.il
* שים לב כי הנך רשאי להפקיד בכלל חשבונותיך בקופת הגמל להשקעה סכום שלא יעלה על 70,000 ₪ בכל שנת כספים (צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016).
כדי לבצע מעבר בין מסלולים יש למלא טופס דיגיטלי
לידיעתך, מעבר בין מסלולי השקעה מתבצע ללא עלות וללא מס.
המעבר מתבצע תוך 3 ימי עסקים (בהנחה שכל המסמכים שהתקבלו נמצאו תקינים)
כדי לבצע משיכה יש למלא טופס דיגיטלי ולצרף את
המסמכים הנדרשים *
* המסמכים הינם:
1. צילום ת.ז.
2. צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון חתום ע"י הבנק
המשיכה תתבצע תוך 4 ימי עסקים.
משיכות לא מתבצעות ב-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, כך שאם מועד התשלום יוצא באחד מהימים האלו, התשלום יועבר ליום העסקים ה-4
רוצים לראות כיצד יוכל להראות החיסכון שלכם בפסגות NEXT גמל להשקעה?
מלאו וגלו
נא להזין ערך מספרי בשדה סכום ההפקדה לא יעלה על 71,337 שקלים בשנה
נא להזין ערך מספרי בשדה סכום ההפקדה לא יעלה על 71,337 שקלים בשנה
יש לציין מספר שנות חיסכון חיובי וגדול מאפס
יש להזין תשואה חיובית וגבוהה מאפס
תקרת דמי הניהול בקופת גמל הינה 1.05%
חשב
המידע במחשבון מוצג להמחשה בלבד ואינו מחייב את פסגות ו/או מי מטעמה. התוצאות מהוות הערכה בלבד, המבוססת בין היתר על הערכים שמולאו. כל שינוי בתשואה ו/או בדמי הניהול ישפיעו על סכום היתרה הצבורה בקופה.
כמה הפקדתי?
כמה הרווחתי (לפני מס)?
מהו החיסכון הצפוי?
חודשי
שנתי
חודש
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף החודש (בניכוי דנ"ח)
שנה
כמה הפקדתי
רווח (לפני מס)
עם תשואה
יתרה בסוף השנה (בניכוי דנ"ח)
המחשבון שלהלן מבוסס על הנחת תשואה שנתית ברוטו (לא מובטחת) בגובה 4%, ומחושב על בסיס דמי ניהול בגובה 0.7% שנתי מצבירה אשר נגבים אחת לחודש. ההפקדה החודשית מתייחסת להפקדה בתחילת תקופה (תחילת חודש). אין מחשבון זה מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס - ט.ל.ח. הסכום המוצג הוא לפני ניכוי מס רווח הון. מחשבון זה כולל מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הנעה לביצוע פעולה. התוצאות אינן מבוססות על נתונים ייחודיים של המשתמש, למעט הערכים המוזנים על ידו, ולפיכך עשויות שלא לשקף את מטרותיו וצרכיו האמיתיים של המשתמש. השימוש במחשבון וההסתמכות על התוצאות היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. אין לראות בו משום חוות דעת או המלצה או הנחיה או התחייבות כלשהי מצד פסגות. פסגות ו/או מי מטעמה אינם אחראים בכל צורה שהיא לאמיתות התוצאות ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו משימוש במחשבון. המידע במחשבון מוצג להמחשה בלבד. הנתונים אשר מוצגים במחשבון ואשר יוצגו כתוצאה מהחישוב הינן לצורך הערכה בלבד, ולא יחייבו את החברה בשום צורה שהיא. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. משיכת הכספים תתבצע ישירות מהקופה, בהתאם לנהלי החברה המנהלת, הנחיות רשות המסים והוראות הדין.
פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ. 1. הכספים ניתנים למשיכה תוך 4 ימי עסקים (לא כולל 3 ימי העסקים הראשונים בתחילת כל חודש) והכל בכפוף לתקנון ולהוראות הדין כפי שיעודכנו מעת לעת ובכפוף לתשלום מס רווח הון כדין. 2. פטור ממס הכנסה וממס רווח הון יתאפשר מגיל 60, באמצעות משיכת הכספים כקצבה וזאת ע"י העברתם לקופת גמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. 3. בכפוף לתקנון הקופה והוראות הדין. סכום ההפקדה השנתי בקופה מוגבל ל-70,000 ₪ לכל חוסך בכל שנת כספים, צמוד למדד בתחילת כל שנה לעומת מדד 1 ביולי 2016 (נכון לשנת 2020 - 71,337 ₪). אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. האמור אינו מהווה ייעוץ מס על ידי יועץ מס. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.