תחזית פרסום של אינדיקטורים ואירועים כלכליים פסגות מערך מאקרו ואסטרטגיה | 23.03.2014

 

יוםמדינההנתון המתפרסםנתון קודםתחזית קונצנזוסהערה

שני

24/03

סין

צרפת

גרמניה

אירופה

ישראל

ארה"ב

ישראל

03:45 מדד מנהלי הרכש בתעשייה של  HSBC

10:00 מדד מנהלי הרכש (מרץ)

10:30 מדד מנהלי הרכש (מרץ)

11:00 מדד מנהלי הרכש (מרץ)

13:00 שיעור האבטלה

14:30 מדד הפעילות של שיקגו

17:30 החלטת ריבית

 

פברואר

פברואר

פברואר

פברואר

ינואר

ינואר

מרץ

48.5

49.7

54.8

53.2

5.9%

0.39-

0.75%

מרץ

אומדן

אומדן

אומדן

פברואר

פברואר

אפריל

48.7

49.7

54.5

53.0

----

0.1

0.75%

 

למרות שמדד מנהלי הרכש בסין צפוי לרשום שיפור קל, הרמה (מתחת ל-50 נק') ממשיכה להצביע על האטה במשק הסיני.

אי הוודאות על רקע המשבר הגאו-פוליטי סביב אוקראינה עשויה להוביל לפגיעה מסוימת במדדי מנהלי הרכש בגוש האירו.

בנק ישראל יצטרך לאזן בין התחזקות השקל והאינפלציה הנמוכה מצד אחד לבין השיפור באינדיקאטורים הכלכליים מצד שני.

שלישי
25/03

גרמניה

בריטניה

ארה"ב

ארה"ב

ארה"ב

11:00 סקר הפעילות של ה-IFO

11:30 מדד המחירים לצרכן

16:00 מדד בטחון הצרכנים של הקונפרנס בורד

16:00 מדד מחירי הבתים של קייס שילר

16:00 מכירות בתים חדשים

פברואר

ינואר

פברואר

דצמבר

ינואר

111.3

0.6%-

78.1

0.76%

K468

מרץ

פברואר

מרץ

ינואר

פברואר

110.9

0.5%

78.5

0.6%

K445

סביבת האינפלציה בבריטניה לחודש פברואר צפויה להיוותר מתחת ליעד יציבות המחירים (2%) ומקלה על ה-BOE להמשיך עם המדיניות המוניטארית המרחיבה.

השיפור בשוק העבודה והעליות בשוק המניות, יתמכו במדד בטחון הצרכנים של הקונפרנס בורד. מאידך, עלית מחירי הדלק יהוו משקולת על הסנטימנט.

הירידה במדד אמון הקבלנים ביחד עם מגמת הירידה במלאי הבתים עשויה להצביע על ירידה במכירות בתים חדשים בחודש פברואר.

רביעי
26/03

איטליה

איטליה

ארה"ב

11:00 מכירות קמעונאיות

12:00 מדד בטחון הצרכנים

14:30 הזמנות מוצרי בני- קיימא

דצמבר

פברואר

ינואר

0.3%-

97.5

1.0%-

ינואר

מרץ

פברואר

0.1%

98.4

0.7%

הרפורמה להקלות מס באיטליה, אשר צפויה להיכנס לתוקף לקראת סוף שנת 2014, עשויה להעניק רוח גבית לביטחון הצרכנים ולמכירות הקמעונאיות כבר בעתיד הקרוב.

התיקון הצפוי בהזמנות של מוצרים בני- קיימא בחודש פברואר מקורו בעליה בהזמנות כלי תחבורה (רכבים ומטוסים) ומוצרי ההשקעה.

חמישי

27/03

צרפת

בריטניה

ארה"ב

ארה"ב

 

09:45 מדד בטחון הצרכנים

11:30 מכירות קמעונאיות

14:30 נתוני צמיחה לרבעון הרביעי

14:30 דרישות ראשוניות לדמי אבטלה

פברואר

ינואר

אומדן שני

שבוע קודם

85

1.5%-

2.4%

K320

מרץ

פברואר

נתון סופי

שבוע נוכחי

 

85

0.5%

2.7%

K322

 

הצמיחה ברבעון הרביעי בארה"ב צפויה להתעדכן לחיוב בתמיכת רכיבי הצריכה הפרטית וההשקעות במשק.

שישי

28/03

יפן

יפן

יפן

בריטניה

אירופה

ארה"ב

ארה"ב

גרמניה

ארה"ב

01:30 שיעור האבטלה

01:30 מדד המחירים לצרכן (שנתי)

01:50 מכירות קמעונאות

12:30 נתוני צמיחה לרבעון הרביעי

13:00 מדד בטחון הצרכנים

15:30 הכנסה פרטית

15:30 הוצאה פרטית

16:00 מדד המחירים לצרכן (מרץ)

17:00 מדד בטחון הצרכנים של אונ' מישיגן (מרץ)

ינואר

ינואר

ינואר

אומדן

פברואר

ינואר

ינואר

פברואר

אומדן

 

3.7%

1.4%

1.6%

2.7%

101.2

0.3%

0.4%

0.5%

79.9

פברואר

פברואר

פברואר

סופי

מרץ

פברואר

פברואר

אומדן

סופי

3.7%

1.5%

0.1%

2.7%

101.3

0.3%

0.3%

0.4%

80.5

המאורעות באוקראינה הם מהסיבות שמנעו, ככל הנראה, ממדד בטחון הצרכנים באירופה להמשיך במגמה החיובית.

ההוצאות על תרופות וציוד רפואי עלו בפברואר על רקע כניסתם של יותר משקי בית לביטוח הבריאות (ACA) וביחד עם השיפור במזג האוויר, תמכו בהוצאה הפרטית. ההכנסה הפרטית צפויה לעלות בקצב דומה על רקע השיפור בשוק העבודה ולהמשיך לתמוך בביקוש המקומי בארה"ב