תחזית למדד ינואר אורי גרינפלד | 02.02.2014

 

​​ תחזית למדד ינואר - ירידה של 0.3% 
 • מחיר הדלק עלה ב-0.7% וזאת בשל עלייה במחירי הבנזין שקוזזה בחלקה על ידי הירידה בשער הדולר.
 • מחירי הירקות הטריים יתקנו כלפי מטה בשל העלייה החדה שנרשמה במדד דצמבר.
 • מחירי המים ירדו בינואר ב-5%.
 • מחירי הסלולר מתעדכנים במדד ינואר במסגרת העדכון החצי שנתי של הלמ"ס. אנו מעריכים כי בסעיף תירשם ירידה של 1%.
 • מחי​רי השמנת וגבינה הלבנה נכנסו לפיקוח ומחירם ירד ב-20%. בנוסף מחיר המטרה של החלב ירד בכ-6% והוזיל במעט גם את מוצרי החלב האחרים. 
 • סעיף הדיור ירד ב-0.2% מסיבות עונתיות.
 • מחיר ההלבשה וההנעלה ירדו ב-6.7% מסיבות עונתיות.

תחזית למדד פברואר - ללא שינוי
 • מחיר הדלק ירד ב-1.2% בשל ירידה במחירי הבנזין בעולם.
 • סעיף הדיור יוותר ללא שינוי.
 • מחירי הירקות הטריים ימשיכו לרדת בשל התיקון לעלייה מדצמבר.
 • ירידה חדה נוספת בסעיף ההלבשה וההנעלה מסיבות עונתיות.
 • מחירי הספרים יתייקרו בשל חוק הספרים שנכנס לתוקף.


תחזית למדד חודש מרץ – עלייה של 0.1%.
סעיף הדיור יעלה ב-0.5% בשל סיבות עונתיות.
מחירי הנסיעות לחו"ל מתייקרים מסיבות עונתיות אולם העלייה תקוזז כתוצאה מהיחלשות הדולר.
המשך הירידה העונתית בסעיף ההלבשה וההנעלה.

  עוד 
 • תחזית האינפלציה שלנו ל-12 החודשים הקרובים עומדת על 1.9%. 
 • התחזית מבוססת על הנחת אי שינוי במחיר הנפט ובשע"ח דולר/שקל.


תחזית לריבית בנק ישראל
 • בנק ישראל הותיר את הריבית על כנה למרות התחזקות משמעותית של השקל בחודש שעבר. במקביל, בנק ישראל רכש כמות גדולה של דולרים על מנת להשפיע על שער החליפין ולמנוע את המשך התיסוף. למרות הרכישות, בארבעת ימי המסחר מאז ההחלטה השקל התחזק ב-0.1% מול הסל. להערכתנו, אם השקל יוסיף להתחזק כנגד סל המטבעות, בנק ישראל עשוי להפחית את הריבית באחת ההחלטות הקרובות.
 • בנוסף ל​אפשרות להפחית ריבית, בבנק ישראל עשויים גם להכריז על צעדים נוספים להחלשת השקל כמו הגדלת היקף הרכישות, מיסוי תנועות הון (בשילוב האוצר), הגדלת היקף הרכישות או קביעת שער רצפה (רק במקרה בו הכלים האחרים לא יישאו פרי).

 
טבלה 1.png

הנחות המודל:
שע"ח דולר/שקל ומחירי הסחורות יישארו ברמתם הממוצעת בשבועיים האחרונים, 3.487 שקל לדולר ו-107.2$ לחבית נפט (BERNT).