שעות פעילות חדר מסחר וטלפונים

            טלפון:  073-7704000

מכירות - שלוחה 1
חדר מסחר - שלוחה 2
שירות לקוחות - שלוחה 3
טלפון חרום: 050-5709875

          שני-חמישי: 16:30-23:00
שישי: 10:00 עד שעה לפני כניסת שבת
ערבי חג: 10:00-13:00
בחגים חדר המסחר סגור​
          שני-חמישי: 10:00-18:45
שישי: 10:00-15:15
ערבי חג: 10:00-13:00
בחגים חדר המסחר סגור​​​
       
יום א': 09:00-16:30
ימים ב'-ה': 09:00-23:00
יום ו': מהשעה 10:00 ועד כשעה לפני כניסת שבת​

         

ניירות ערך 
ראשון: 9:00-16:25
שני - חמישי: 9:00-17:25
נגזרים
ראשון: 9:00-16:40
שני - חמישי:9:00-17:40​​​​​

הערות משפטיות:

השירות ניתן על ידי פסגות ניירות ערך.

1.לעומת בנקים ובתי השקעות אחרים

2.בכפוף לקבלת הסכמה לקבלת דיוורים אלו כנדרש בהוראות הדין.

 

3. הנתונים נכונים ל- 31.07.21 בנטרול כ- 2.68 מיליארד ₪ קרנות בתיקים.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ניירות ערך ו/או ביצוע פעולה כלשהי. אין לראות באמור לעיל התחייבות פסגות ניירות ערך להשגת תשואה כלשהי. פסגות ניירות ערך עוסק בשיווק השקעות (ולא בייעוץ) ולו זיקה למוצרים המנוהלים על ידו ועל ידי חברות נוספות מקבוצת פסגות.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות ערך. רכישת יחידות בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל ו/או ניירות הערך תיעשה בהתאם לתשקיף שבתוקף ולדיווחים המידיים בלבד.

פסגות ניירות ערך בע"מ - מנהל תיקים וחבר בורסה - ופסגות בית השקעות בע"מ - משווק השקעות (להלן: "החברות") עוסקות בשיווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ומשתייכות לקבוצת פסגות. לכל אחת מהחברות זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברה השנייה, וכן זיקה לנכסים הפיננסים המנוהלים על ידי החברות הבאות, כמפורט להלן: לקרנות הנאמנות המנוהלות על ידי החברות פסגות קרנות נאמנות בע"מ ופסגות קרנות מדדים בע"מ, לקופות הגמל וקרנות הפנסיה המנוהלות על ידי חברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף נכסים אלו על פני נכסים פיננסים אחרים. פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיוניים המנוהלים על ידה.

אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.