חדשות מומחי פסגות

מה גובה הריבית במשק? אילו גורמים ישפיעו על מדד המחירים לצרכן? לאיזה כיוון נושבת הרוח בבורסות בעולם? וכיצד כל זה משפיע על הכסף שלך? היכנסו לניתוחים העדכניים והחדשות החמות על שוק ההון של מומחי פסגות בית השקעות.