הסבר מדד ספטמבר 2013 01.09.2013

מערך מאקרו ואסטרטגיה

• מדד חודש ספטמבר נותר ללא שינוי (תחזית פסגות: 0.0%, הקונצנזוס: 0.2%)
• מדד המחירים הכללי עלה ב- 12 החודשים האחרונים ב- 1.3%.
המדד ללא דיור עלה ב 0.0%, המדד ללא אנרגיה והמדד ללא ירקות ופירות עלו ב- 1.6

ההשפעות העיקריות על מדד ספטמבר היו:

• שירותי החינוך התייקרו ב- 3.4% במסגרת עדכון המחירים של תחילת שנת הלימודים.
• מחיר הדלק עלה ב- 3.2% על רקע החששות מתקיפה אמריקאית בסוריה שהעלו את מחירי האנרגיה בעולם ובמקביל הובילו להיחלשות השקל מול הדולר.
• סעיף שירותי דיור בבעלות (הנמדד בעזרת חוזי שכירות בלבד) ירד באופן מפתיע ב- 0.1%. הירידה בסעיף (המהווה כ- 19% מהמדד) היא הראשונה לאחר 6 החודשים של עליות שהצטברו ל- 4.6%. מחירי הדירות (אשר אינן חלק מהמדד) עלו ב- 0.2%.
• מחירי ההבראה והנופש בארץ ובחו”ל ירדו ב 4.2%, בעיקר מסיבות עונתיות וייסוף השקל.
• במחירי ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה של 0.8%. בניכוי העונתיות בסעיף מדובר על ירידה של 0.4% המלמדת על המשך הביקושים החלשים במשק.

מדד חודש אוקטובר צפוי להישאר ללא שינוי.

• מחיר הדלק ירד ב- 5.4% על רקע ירידת מחיר הנפט בעולם וירידה חדה של 2.6% בשער הדולר הקובע.
• סעיף הדיור נוטה לרדת בחודשים אוקטובר ינואר. באוקטובר הסעיף ירד ב- 0.1%.
• מחירי ההלבשה וההנעלה יעלו ב- 4.1%, עלייה חלשה מעט מהתוואי העונתי.
• כאמור, סעיף המזון צפוי לעלות ב- 0.3%, שיעור נמוך מהתוואי העונתי וזאת מכיוון שהחג חל השנה בתחילת ספטמבר.

מדד חודש נובמבר צפוי לרדת ב- 0.2%

• ירידה צפויה של 0.4% בסעיף הדיור.
• עלייה צפויה של 2.9% במחירי ההלבשה וההנעלה.
• ירידה צפויה של 3.3% במחיר הטיסות לחו”ל.

האינפלציה ב- 12 החודשים הקרובים צפויה להסתכם ב- 1.8%

תחזית לריבית בנק ישראל: מאז הפחתת הריבית של בנק ישראל בסוף ספטמבר נחלש השקל ב 0.8%- מול סל המטבעות. על אף שנראה כי רמתו של השקל עדיין רחוקה מאזור הנוחות של בנק ישראל, אנו בספק אם בבנק ישראל יבחרו להפחית שוב את הריבית וזאת לאור העובדה שגם בקרב חברי הוועדה המוניטארית עולים קולות המטילים ספק ביכולתה של המדיניות המוניטארית להשפיע על שער החליפין. לכן, בהינתן כי הצמיחה במשק תוותר מתונה והאינפלציה צפויה להיות סביב מרכז יעד המחירים, אנו מעריכים כי הריבית תוותר על כנה במהלך 12 החודשים הקרובים.

תחזיות פסגות לאינפלציה ולריבית בנק ישראל