ההסתברות לדיפולט של ממשלת ארה"ב נמוכה מאוד אורי גרינפלד | 13.10.2013

 

שבוע ראשון ללא ממשלה עבר על ארה"ב ובינתיים, נכון לכתיבת שורות אלו, נראה שהקונגרס לא קרוב יותר לפתרון משהיה בשבוע שעבר.

אמנם נציג הרפובליקנים ג'ון ביינר אמר ביום שישי כי לא ייתן לארה"ב להגיע לחדלות פירעון, מה שהוביל לעלייה של 0.9% ב-S&P 500, אך בסופו של יום התבטאות זו התגלתה ריקה מתוכן בדיוק כמו כל המו"מ בין הדמוקרטים לרפובליקנים עד כה. לכן, בשוק הריביות ניתן לראות כי העצבנות ממש לא נעלמה כאשר התשואה על האג"ח לחודש עלתה לרמה גבוהה יותר מזו של האג"ח לשלושה חודשים (ראה גרף מטה). תופעה דומה נצפתה בשווקים בשני משברי תקרת החוב הקודמים, זה של אמצע 2011 וזה של סוף 2012. גם מחירי ה-CDS של ארה"ב עלו בשבוע האחרון ואלו ל-5 שנים עומדים על 46 נ"ב לעומת 22 נ"ב לפני שבועיים.

אז מה עכשיו? כפי שציינו בשבוע שעבר, להשבתה החלקית של הממשל כתוצאה מהיעדר תקציב ל-2014 אין משמעות כלכלית של ממש. לכן, ההערכה שלנו היא שהמו"מ בין הצדדים ימשך עד ל-17 לחודש, ישתלב במו"מ על העלאת תקרת החוב ושבסופו של דבר הצדדים יגיעו להסכמות ויעלו את תקרת החוב בזמן. הסיכון העיקרי בתרחיש כזה היא שהפשרה שיגיעו הצדדים היא שתקרת החוב תועלה כך שתספיק רק לכמה חודשים של פעילות וכל הסיפור יחזור על עצמו לקראת בחירות אמצע הכהונה בנובמבר 2014. לכן, גם אם בסופו של דבר יתעשתו הפוליטיקאים האמריקאים ויעלו את תקרת החוב בדקה ה-90, ייתכן בהחלט שחברות הדירוג פיץ' ומודי'ס ינצלו את העיכוב ואת ההתרחשויות האחרונות ליישר קו עם S&P ולהוריד את דירוג האשראי המושלם של ארה"ב בדרגה אחת.
לעומת זאת, במידה ואנו טועים הסיכונים הם כמובן גבוהים יותר. ללא הסכמה על העלאת תקרת החוב, הממשלה לא יכולה לגייס יותר חוב (חוץ מגלגול של חוב קיים) ולכן תלויה אך ורק בהכנסות ממיסים המוערכות בכ-80 מיליארד דולר בשבוע. לכן בתרחיש כזה הממשלה נאלצת לוותר על שירותים נוספים, נכנסת להשבתה כללית והפגיעה במשק הופכת להיות הרבה יותר משמעותית.

למה לא יהיה דיפולט

סיכון נוסף בתרחיש כזה הוא כמובן הסיכון שהממשל לא יוכל לשלם חלק מחובותיו בשל הכנסות נמוכות מדי. התשלום הראשון שעומד בסימן שאלה הוא תשלום של 25 מיליארד דולר לביטוח לאומי שאמור להיות משולם בראשון לנובמבר. התשלום השני והמשמעותי יותר הוא תשלום ריבית על אג"ח של 30 מיליארד דולר שאמור להיות משולם ב-15 לנובמבר. מדוע התשלום השני משמעותי יותר? כיוון שאי עמידה בו מהווה למעשה חדלות פירעון (דיפולט בלעז) של ממשלת ארה"ב, על כל המשמעויות שבדבר. בין המשמעויות וההשלכות האפשריות ניתן למנות את:
הפעלה של חוזי ה-CDS
עלייה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות
מכירות אג"ח של משקיעים זרים
פיחות חד בדולר
אבדן המעמד של הדולר כמטבע רזרבה
בעיית בנזילות במערכת הפיננסית
כל התשובות נכונות

 

כמובן שחלק מהתרחישים הללו עלולים להוביל למשבר פיננסי ובדיוק מסיבה זו אנו מעריכים שהממשל האמריקאי לא יאפשר להגיע למצב כזה ושההסתברות לתרחיש כזה היא נמוכה מאוד. נזכיר פה כי תחת תיקון 14 בחוקה, בכל מקרה לאובמה יש אפשרות להעלות את תקרת החוב גם ללא הסכמת הרפובליקנים. צעד כזה עשוי להיתפס כאנטי-דמוקרטי ולכן אובמה ישתמש בו רק אם ממש לא תהיה ברירה.
להתפתחויות בגזרה הפוליטית יש כמובן גם השפעות על המדיניות המוניטארית בארה"ב. ככל שאי הוודאות לגבי תקרת החוב וההשבתה נמשכת כך גם הסיכוי שהפד יתחיל את צמצום ההרחבה הכמותית החודש הולך ומתקרב ל-0. מכיוון שלפד אין פגישה בנובמבר, גם בתרחיש בו הכל מסתדר, ההחלטה תדחה כנראה לפחות עד לפגישת הפד בדצמבר. האמת, לא נהיה גם מאוד מופתעים אם הצמצום ידחה בסופו של דבר עד לסוף רבעון ראשון. שאלה נוספת שעולה (ולא מצאנו עליה תשובה) היא מה קורה לרכישות הפד במקרה של השבתה כללית? במידה והעסקתם של אנשי חדר המסחר של הפד לא נחשבת "הכרחית" כמו למשל העסקת אנשי הצבא או המשטרה, הפד יאלץ להפסיק באופן זמני את הרכישות מה שהשוק כמובן ממש לא יאהב.

נתוני התעסוקה

בשל השבתת הממשל לא פורסם מספר המשרות שנוספו בספטמבר למשק האמריקאי.

untitled.png 

​Disclaimer
דוח זה הינו רכושה של פסגות בית השקעות בע"מ (להלן-"פסגות"), אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן ו/או פעולה, דפוס, צילום, הקלטה, העתקה את הדוח, ו/או כל חלק ממנו ללא קבלת אישור בכתב ומראש.   הדוח מבוסס על נתונים שהיו גלויים לציבור ושפורסמו על ידי פסגות ו/או החברות המוזכרות בדוח (להלן - "החברות") בתשקיפים, דוחות כספיים, הודעות לבורסות לניירות ערך, פרסומים בכלי התקשורת ובכל דרך אחרת ועל בסיס הענפים בהן פועלות החברות והנחות שנעשו על בסיס מידע, פרסומים ונתונים אלו.   המידע, הפרסומים והנתונים מהמקורות הנ"ל הונחו כנכונים ודוח זה המסתמך עליהם אינו מהווה אימות או אישור לנכונות נתונים אלו.  המידע המופיע בדוח זה  מעודכן למועד פרסומו לראשונה ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר, וכן אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות והפרטים המופיעים בו והדעות האמורות בו עשויות להשתנות ללא מתן הודעה נוספת. ניתוח זה משקף את הבנתנו ביום עריכת דוח זה.  מודגש כי אין פסגות ו/או עובדיה אחראים למהימנות המידע המפורט בדוח, לשלמותו, לדיוק הנתונים הכלולים בו או להשמטה, שגיאה או ליקוי אחר בדוח.  פסגות לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרמו משימוש בדוח זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע שבדוח זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש. ייתכן שבמועד פרסום עבודת האנליזה, או במהלך 30 הימים שקדמו למועד הפרסום, פסגות " ו/או תאגיד קשור אליה החזיקו או מחזיקים או עשויים להחזיק בחשבונות הנוסטרו שלהם או בחשבונות המנוהלים על ידם החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שפסגות קיבלה או מקבלת במהלך 12 החודשים האחרונים וייתכן שהיא צפויה לקבל, לאחר מועד הפרסום של עבודת האנליזה, תגמול בהיקף מהותי מקבוצת חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. ייתכן שמועד פרסום עבודת האנליזה בעל השליטה בפסגות החזיק או מחזיק או עשוי להחזיק החזקה מהותית בסוג כלשהו של ניירות ערך של חברה מהחברות המוזכרות בעבודה. אין לראות בדוח זה שיווק השקעות או תחליף לשיווק השקעות והתאמה אישיים וספציפיים ללקוח תוך  התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבות ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם. אין להעביר דוח זה לצד ג' כלשהו.