היתר עיסקא

פסגות מחזיק בהיתרי עיסקא של ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסיים שע"י בד"ץ העדה החרדית ירושלים ושל וועד ההלכה להשקעות כשרות שע"י דייני ביה"ד