מסלולי השקעה ייחודיים

אנו בפסגות ניירות ערך מציעים מגוון מסלולי השקעה ייחודיים המנוהלים על ידי מנהלי השקעות המתמחים בתחומים אלו, תוך שהם מבססים את החלטות ההשקעה שלהם על מחקר מתמחה הרלוונטי למסלול ההשקעה.

מסלולי ההשקעה הייחודיים בפסגות:

תיק חו"ל: תיק השקעות המנוהל בראייה גלובלית ועיקר החשיפה בו מתבצעת באמצעות ניירות ערך זרים. תיק זה מיועד ללקוחות המעוניינים בניהול כספי המט”ח שברשותם ועבור תושבי חוץ. בהתאם לבקשת הלקוח, ניתן לנהל את התיק בשערי החוץ הבאים: דולר, אירו וליש"ט, וכן בשקלים. בתיק ניתן דגש לשיקולי מיסוי ומגבלות ייחודיות בהשקעה מחוץ לישראל.תיק הכנסה קבועה: תיק הכנסה קבועה חודשית הינו תיק השקעות מנוהל המאפשר ללקוח לקבל סכום כסף קבוע מדי חודש. בתיק זה, מחליט הלקוח מהו הסכום שהוא מעוניין למשוך בכל חודש, ובאיזה תאריך הוא מעוניין לקבל אותו. בהתאם, מועבר הכסף אוטומטית לחשבון הבנק בתאריך המבוקש. תיק איגרות חוב קונצרניות: תיק המורכב מהשקעה סלקטיבית באיגרות חוב קונצרניות שנבחנו על ידי מחלקות המחקר ונבחרו כמתאימות לפרופיל התיק. מטרת התיק הנה להניב תשואה עודפת על פני איגרות חוב ממשלתיות, לתקופה שנבחרה. הסכום המינימאלי להשקעה בתיק הנו מיליון שקלים.