תהליך ניהול תיק השקעות

בתהליך ניהול תיק ההשקעות בפסגות ניירות ערך מעורבים מגוון רחב של אנשי מקצוע מנוסים אשר תורמים ממומחיותם לניהול נכון הממוקד בביצועי התיק שלך ובשביעות רצונך, ומודעים לאחריות בניהול כספך.

בחינה תקופתית – לאורך כל תקופת ההשקעה יבוצע עדכון של מדיניות ההשקעות בהתאם לשינויים בצרכיך וכן תבוצע בדיקה תקופתית על מנת לבחון צורך בעדכון מסלול ובמבנה התיק.מחקר – אנו בפסגות רואים חשיבות רבה במחקר מעמיק ואיכותי, וכל החלטות ההשקעה מבוססות על ישיבות מקרו / מיקרו ועדכונים בנושא, מפגשים עם חברות וכן פורום אג"ח ופורום מניות בו משתתפים אנשי מקצוע המתמחים באפיקים אלו. החלטות השקעה – החלטות ההשקעה בתיק מבוצעות בהתאם לאפיון הצרכים שלך ותיק ההשקעות שהוגדר יחד עם מומחי פסגות. ועדת ההשקעות של החברה, בה משתתפים המנהלים המקצועיים בפסגות ונציגי הדירקטוריון, מתכנסת באופן קבוע ומקבלת החלטות באשר למדיניות ההשקעות, זאת בהתבסס על ניתוחים מעמיקים של יחידות המחקר של הקבוצה. הכלכלנים והאנליסטים של מחלקות המחקר עוקבים ומנתחים את ההתפתחויות בתחומי המאקרו, ענפי המשק וחברות בארץ ובחו"ל, ומנהלי ההשקעות אחראים על פיזור נכון של תיק ההשקעות באפיקים השונים.פעילות מסחר – בעקבות החלטות של מנהלי ההשקעות בתיק, מועברות הוראות ביצוע לסוחרי ניירות הערך ואלו מבצעים את ההוראה באמצעות חשבונך האישי.