התמחות בניהול קופות מפעליות

לפסגות ניירות ערך צוות ייעודי המומחה בניהול השקעות של קופות מפעליות, וכן במתן שירות לחברה המנהלת ולעמיתיה.

ביצועי השקעות בולטים לאורך זמן ומעטפת השירות הרחבה מביאים לכך שפסגות זוכה לאמונם של הגופים הגדולים והמובילים במשק, בהם עיריות ומועצות, קיבוצים, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, בתי חולים ומרכזים רפואיים, חברות, אוניברסיטאות ומכללות, הבוחרים בפסגות לניהול הקופות המפעליות שלהם במשך שנים רבות.

היתרונות של ניהול קופות מפעליות בפסגות:

 • ניהול מקצועי וביצוע תהליכי השקעה המבוססים על מחקר מעמיק ועל בקרות מובנות בהתאם לרמות הסיכון המוגדרות על ידי הקופה. 
   
 • בפסגות ניירות ערך מערך תפעול מקצועי הנותן שירותי תפעול ובקרה עבור הקרן/קופה. המערך בלתי תלוי ומספק ביקורות על התנהלות מנהלי ההשקעות ועמידתם במדיניות הקרן/קופה, תוך שמירה על קיומן של חומות סיניות.
   
 • פסגות מסייע לקרן/קופה בגיבוש מדיניות ממשל תאגידי בכל הנוגע להשקעות הקרן/הקופה, וכן ליישום מלא של המדיניות שגובשה.
   
 • בית ההשקעות מספק תמיכה רגולטורית בגיבוש והתווית מדיניות ההשקעות, וכן סיוע בכתיבת נהלי עבודה בהתאם לדרישות הרגולטורים של הקרן/קופה והטמעתם בקרן/קופה.
   
 • סיוע לתאגידים בעמידה בדרישות הרגולציה בכל הקשור לניהול ההשקעות של הקופה.
   
 • ביקורת פנים מקיפה הכוללת תוכנית ביקורת פנים רב שנתית, נוכחות בוועדות הביקורת של הקרן לצורך הצגת דו"חות ביקורת פנימית של פסגות עבור הקרן/קופה על פי דרישה מצד הקופה ומתן מענה שוטף למבקר הפנים של הקרן/קופה בביקורת על הפעילות בפסגות.

 • בית ההשקעות מספק לתאגיד מעטפת שירותים רחבה, הכוללת איש קשר אישי, מנהל השקעות אישי, דו"חות מיוחדים הניתנים באופן שוטף ולפי דרישה, מפגש רבעוני, הזמנות לכנסים וסקירות מקצועיות.
   
 • קשר שוטף, מקצועי וזמין מול החברה המנהלת ונושאי המשרה בה.
   
 • ערוץ מידע מקצועי לחברה המנהלת, לדירקטוריון ולוועדת ההשקעות, הכולל, בין היתר, ימי עיון להנהלת החברה  ולדירקטורים, סקירות מקצועיות ושיחות ועידה עם מומחי פסגות.