גילוי נאות בדבר פירוט הנכסים הפיננסיים אליהם קיימת לבעל הרישיון "זיקה"

לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות והניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995