מומחיות בניהול תיקי השקעות לתאגידים

מחלקת התאגידים של פסגות נותנת מענה וטיפול נפרד לתאגידים ציבוריים ופרטיים. המחלקה הוקמה על מנת לענות על הצרכים המיוחדים והספציפיים של התאגידים, על פי דרישות התאגיד ואופי פעילותו.

שיטת העבודה הייחודית של מחלקת התאגידים מאפשרת תמיכה מקצועית מקיפה בהיבטים של מיסוי, רגולציה, חשבונאות ועוד.

היתרונות של ניהול תיקי השקעות של תאגידים בפסגות:

  • אנו מתאימים את מבנה תיק ההשקעות ואופן ניהולו לצרכי התאגיד, וזאת לאחר ניתוח פרטני של חשיפות התאגיד ואופק ההשקעה שלו.
  • כל תאגיד מטופל על ידי מנהל השקעות ותיק.
  • התאגיד מלווה על ידי מנהל קשרי לקוחות המתמחה בטיפול בתאגידים ועומד לרשותו של התאגיד בכל דבר ועניין. מנהל קשרי הלקוחות יעבוד ישירות מול מורשה החתימה מטעם התאגיד, בשקיפות מלאה.
  • אנו מספקים דו"חות שוטפים בהתאם לדרישות הרגולטוריות, ודו"חות לפי בקשת הלקוח, כאשר תדירות ואופי הדיווח מותאמים לכל תאגיד על פי צרכיו.
  • מנהלי ההשקעות של פסגות משתתפים בוועדות השקעה וישיבות דירקטוריון בהן מוצגים ביצועי התיק, ואלו מספקים תחזיות של מחלקת המחקר בפסגות.
  • אתר האינטרנט של פסגות מאפשר צפייה במידע עדכני על החשבונות המנוהלים בבית ההשקעות.​