מסלולי השקעה קלאסיים

תיק השקעות מנוהל בפסגות ניירות ערך מורכב מהשקעה באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות, וחשיפה למניות לפי אפיון צרכי הלקוח.

בהתאם להחלטה של ועדת ההשקעות של פסגות ניירות ערך, משולבים בתיק ההשקעות גם נכסים בשווקים גלובליים. יש לציין כי מסלולי ההשקעה מורכבים מהשקעה ישירה בניירות ערך בשילוב השקעה בקרנות נאמנות ו/או קרנות סל.

מסלולי ההשקעה הקלאסיים בפסגות:

תיק מנוהל עם חשיפה מנייתית: אנו מציעים מגוון מסלולי השקעה עם חשיפה מנייתית מרבית בהתאם לאפיון צרכי הלקוח וטווח ההשקעה שלו. במסגרת זו ניתן לבחור בין תיקי השקעות בעלי חשיפה מנייתית שונה: 

 • תיק עד 5%
 • תיק עד 10%
 • תיק עד 15%
 • תיק עד 20%
 • תיק עד 25%
 • תיק עד 30%
 • תיק עד 35%
 • תיק עד 40%
 • תיק עד 50%
 • תיק עד 60%
 • תיק עד 70%
 • תיק עד 75%
 • תיק עד 100% חשיפה למניות  

תיק ללא מניות: תיק מנוהל המושקע באיגרות חוב קונצרניות ואיגרות חוב ממשלתיות. החלוקה בין איגרות החוב נקבעת על ידי ועדת ההשקעות של פסגות ניירות ערך.אג"ח מדינה ללא מניות: תיק מנוהל המושקע באיגרות חוב ממשלתיות בלבד. החלוקה הפנימית מתבססת על איגרות חוב צמודות מדד ואיגרות חוב שקליות, וכן  על פי משך החיים הממוצע (מח"מ) של האיגרות השונות.