קרנות נאמנות - המדריך המלא

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא אחד ממכשירי ההשקעה הפופולריים בשוק ההון, ומטרתו המרכזית היא השקעה משותפת בניירות ערך וחלוקה שווה ברווחים כך שכל משקיע מקבל את חלקו היחסי בקרן. בכל יום מסחר מוצגים מחירי הקנייה והמכירה של יחידות ההשתתפות בקרן, כך שכל משקיע יכול לרכוש יחידות השתתפות או לממש את השקעתו באופן כמעט מיידי, ובכך למעשה ליהנות ממכשיר השקעה בעל נזילות גבוהה.

מנהל הקרן ומדיניות ההשקעה

לכל קרן יש לפחות מנהל השקעות אחד האמון על ניהול נכסי הקרן. מנהל ההשקעות למעשה מחליט אילו ניירות ערך לקנות ואילו ניירות ערך למכור, וזאת על פי תשקיף המפורסם מראש וקובע באופן מפורט את מדיניות הקרן. באתר הבורסה ניתן לקבל מידע רחב על קרנות הנאמנות ומדיניות ההשקעה שלהן, וכן לקרוא את תשקיף הקרן, לקבל פרטים על מדיניות הקרן, על נכסיה, העלויות ועוד. מנהל ההשקעות פועל בהתאם לתשקיף תוך התחשבות במצבי שוק שונים ובמטרה לנצל הזדמנויות. את מסגרת ההשקעות בקרן מקבל מנהל הקרן במסגרת התכנסות של וועדת השקעות אחת לחודש לפחות, ודירקטוריון המתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות. קרנות נאמנות מאפשרות להשקיע במגוון רחב של אפיקים כדוגמת מניות בישראל, מניות בחו"ל, אג"ח מדינה, אג"ח קונצרני, מט"ח ועוד. קרנות הנאמנות של פסגות מתבססות על מחקרי שוק יסודיים, מדיניות השקעה מוגדרת וצוות מקצועי בעל ניסיון של עשרות שנים בתחום.

פיקוח נרחב על ההשקעות

קרנות הנאמנות הינן מכשיר השקעה מפוקח, ובשל כך לכל קרן יש נאמן שתפקידו לשמור על כספי הלקוחות בקרן ולוודא כי מדיניות ההשקעות של הקרן מיושמת כפי שנקבעה בתשקיף. מעבר לכך, כל מנהל השקעות מפוקח על ידי הרשות לניירות ערך ומחויב במתן דיווחים אודות הפעולות שהוא מבצע בניירות הערך בקרן.

יתרונות ההשקעה בקרנות נאמנות

תעשיית קרנות הנאמנות צברה תאוצה בשנים האחרונות וכיום היא מנהלת כספים בהיקף של 229.8 מיליארד ש"ח (נכון לסוף יולי 2017). לקרנות הנאמנות מספר יתרונות משמעותיים:

  1. נזילות גבוהה. ניתן לקנות ולמכור יחידות השתתפות בקרן בכל יום מסחר ללא קנס יציאה, כך שמשקיע המעוניין לממש את הרווחים שצבר יכול לעשות בכל יום בו נסחרת הקרן ולקבל את כספו כבר ביום המסחר הבא.
  2. פיזור רחב. רובן המוחלט של קרנות הנאמנות מפזרות את השקעותיהן על פני מספר רב של ניירות ערך בהתאם למדיניות ההשקעה המפורטת בתשקיף. הפיזור הרחב מאפשר הקטנה של רמת הסיכון כתוצאה מאירוע בנייר בודד, ומצמצם את התנודתיות. המשקיע למעשה רוכש יחידות השתתפות בקרן בסכום מסוים ובאופן חד פעמי, ובפועל נהנה מהשקעה בעשרות ומאות ניירות ערך.
  3. ניהול השקעות מקצועי וגמישות גבוהה. מנהל ההשקעות האמון על ניהול הקרן נעזר באנליזה מקצועית ובמחקרי שוק מובילים, ובעזרתם מבצע ניתוח רחב של תרחישים ומצבי שוק שונים. למנהל ההשקעות יש אפשרות להגיב לשינויים בשווקים הפיננסיים במהירות וביעילות, תוך שהוא חשוף למידע ועוקב אחר המתרחש באופן רציף. מנהל ההשקעות נעזר בצוות מחקר מקצועי ורחב המאפשר לו לקבל החלטות מושכלות.
  4. דחיית מס. משקיעים בקרן נאמנות נהנים מדחיית תשלום המס עד למועד שבו יבחרו לממש את השקעתם. כל פעולה בקרן כגון קנייה או מכירה של ניירות ערך על ידי מנהל הקרן אינה כוללת תשלום מצד המשקיע, בניגוד לאחזקה ישירה של מניות או אג"ח. בקרן נאמנות (פטורה) רווחי ההון, הדיבידנדים או הקופונים פטורים ממס, מה שמאפשר למשקיעים ליהנות מדחיית מס ומאפקט הריבית דריבית. תשלום המס על ידי המשקיע יתרחש רק כשיבחר לממש את השקעתו, אז יחויב בתשלום מס של 25% על הרווח הריאלי, בדומה למכשירי השקעה אחרים.
  5. עלויות שקופות – חלק מהעלויות המגולמות בקרנות הנאמנות הינן שכר מנהל הקרן ושכר הנאמן, שהינם שקופים. עלויות המסחר והעלויות הנלוות משולמות על חשבון מנהל הקרן, ולא על חשבון הלקוח. תשואת הקרן המפורסמת הינה התשואה נטו ללקוח, לאחר כל העלויות, והמשקיע נהנה משקיפות מלאה של הביצועים. שכר מנהל הקרן הינו קבוע ואינו יכול לעלות במהלך השנה הקלנדרית.
  6. תחרותיות, פיקוח ושקיפות – קרנות הנאמנות הינן מכשיר השקעה תחרותי ביותר. מנהלי הקרנות פועלים באופן מתמיד להציע את המוצר הטוב ביותר ללקוחותיהם – הן בהיבט איכות ניהול ההשקעות, הן בהיבט ניהול הסיכונים ושמירה על כספי הלקוחות והן בהיבט התמחור. משקיע בקרן נאמנות יכול לקבל בקלות מידע מפורט עבור העלויות שהוא משלם - הרכב נכסי הקרן, התפלגות אפיקי ההשקעה ושיעור חשיפה לכל אפיק.
  7. ניתן להשקיע גם בסכומים קטנים. אחד היתרונות המשמעותיים של קרנות נאמנות, הוא היכולת להשקיע גם בסכומים נמוכים, וללא מינימום כלשהו. את קרן הנאמנות ניתן לרכוש בכל סכום - אפילו בשקלים בודדים או פחות מכך – מה   שהופך אותו למכשיר השקעה נגיש ונוח המאפשר חשיפה לאפיקי השקעות מגוונים ומפוזרים, גם עבור משקיעים פרטיים.

איך אדע אם אני מרוויח בקרן הנאמנות?

ניתן לבצע מעקב אחר התשואה שהשיגה הקרן באופן פשוט באמצעות האתרים הכלכליים השונים. במרבית האתרים ישנו פירוט מלא של התשואה שהשיגה כל אחת מן הקרנות בטווחי זמן שונים, תשואה זו היא בניכוי כלל העלויות של הקרן.

איך אדע האם מנהל ההשקעות עושה עבודה טובה?

הדרך הפשוטה ביותר לבדוק את ביצועי קרן הנאמנות היא באמצעות השוואה למדד היחס (הבנצ'מרק). לדוגמה, אם מדיניות ההשקעה בקרן הנאמנות היא כמו של מדד ת"א 35, יש לבדוק את ביצועי המדד באותו פרק זמן ולהשוות אותם לביצועי הקרן. אם מדד ת"א 35 עלה ב-15% ובאותו פרק זמן קרן הנאמנות השיגה תשואה של 20%, הרי שמנהל הקרן היכה את המדד, כלומר השיג תשואה הגבוהה מזו שהשיג המדד. במקרה כזה אפשר לומר שמנהל הקרן עשה עבודה טובה. הדבר נכון גם כאשר התשואה שלילית – אם מדד ת"א 35 ירד ב-10% בפרק זמן מסוים, אך קרן הנאמנות ירד ב-5% בלבד באותו פרק זמן – הרי שמנהל הקרן עשה עבודה טובה שכן המשקיעים בקרן הפסידו פחות מתשואת ה"שוק".  יש להשוות כל קרן למדד היחס המתאים לה, ולהתחשב בחלוקה בין מניות, אג"ח וכו'. לצד התשואה, חשוב מאוד לבחון פרמטרים נוספים כמו סטיות התקן או מדד השארפ אשר משקפים את רמת הסיכון של הקרן אל מול הבנצ'מרק.

חשוב לזכור - אף שהשקעה בקרנות נאמנות מאפשרת נזילות גבוהה ומעבר נוח ומהיר בין האפיקים השונים, מחקרים הוכיחו כי השקעה בשוק ההון מניבה רווחים גבוהים יותר בטווח הארוך ואלה נוטים לעלות ככל שהמשקיע יתמיד בהשקעתו. על כן, בעת ביצוע ההשוואה מומלץ לבחון את ביצועי ההשקעות של הקרן ביחס לבנצ'מרק בתקופות של 3 שנים ומעלה.

בחירת קרן נאמנות

בחירת קרן הנאמנות המתאימה אינה מלאכה פשוטה, ובעיקר כאשר שוק ההון הישראלי מציע כיום מעל 1,000 קרנות נאמנות מכל הסוגים והמינים - קרנות המתמחות במניות, באג"ח, קרנות שקליות ועוד. הצעד הראשון לבחירת קרן נאמנות היא להגדיר את רמת הסיכון המתאימה למשקיע. כדי להגדיר באופן מיטבי את רמת הסיכון יש לבצע "שאלון בירור צרכים" בעזרת יועץ ההשקעות בבנק, באמצעותו ניתן לבנות תמהיל השקעות ולקבוע את רמת החשיפה לאפיקים השונים. לאחר שהוגדרה רמת הסיכון ויועץ ההשקעות הצליח לאתר את תמהיל ההשקעות המתאים (מניות בודדות בשילוב קרנות נאמנות וקרנות סל, השקעה באמצעות קרנות נאמנות בלבד וכו'...) כדאי לבצע מחקר שוק מהיר על הגופים שמנהלים את קרנות הנאמנות – מה הוותק והניסיון שלהם, כמה כסף הם מנהלים וכדומה.  לאחר מכן, יש לבחון את אלו שהציגו תשואה עודפת לאורך זמן בפרקי זמן שונים בקטגוריה הנבחרת (מניות בארץ, מניות חו"ל, אג"ח ועוד). חשוב לזכור, כי מאחר ובקרנות הנאמנות אין עלויות רכישה וניתן להשקיע גם בסכומים נמוכים, הרי שיש עדיפות לפיזור ההשקעה בין מספר קרנות המתמחות באפיק המומלץ.