קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא אחד ממכשירי ההשקעה הפופולריים בשוק ההון, ומטרתו המרכזית היא השקעה משותפת בניירות ערך וחלוקה שווה ברווחים כך שכל משקיע מקבל את חלקו היחסי בקרן. מדיניות ההשקעה בכל קרן נקבעת מראש בצורה יסודית ומפורטת בתשקיף המפורסם באתר הבורסה.

​בכל יום מסחר מוצגים מחירי הקנייה והמכירה של יחידות ההשתתפות בקרן, כך שכל משקיע יכול לרכוש יחידות השתתפות או לממש את השקעתו באופן כמעט מיידי, ובכך למעשה ליהנות ממכשיר השקעה בעל נזילות גבוהה. קרנות הנאמנות טומנות בחובן יתרונות רבים כדוגמת נזילות גבוהה, פיזור רחב, ניהול השקעות מקצועי, עלויות שקופות, תחרותיות ואפשרות להשקיע גם בסכומים קטנים מאוד.

לכל קרן יש לפחות מנהל השקעות אחד האמון על ניהול נכסי הקרן. מנהל ההשקעות מחליט אילו ניירות ערך לקנות ואילו ניירות ערך למכור, וזאת על פי תשקיף המפורסם מראש וקובע באופן מפורט את מדיניות הקרן. קרנות נאמנות הינן מכשיר השקעה מפוקח, ולכל קרן יש נאמן שתפקידו לשמור על כספי הלקוחות ולוודא כי מדיניות ההשקעה של הקרן מיושמת כפי שנקבעה בתשקיף. ניתן לבצע מעקב אחר התשואה שהשיגה קרן הנאמנות בטווחים שונים, וזאת באופן פשוט באמצעות האתרים הכלכליים. קרנות הנאמנות של פסגות מבוססות על מדיניות השקעה סדורה, צוות מקצועי בעל ניסיון של עשרות שנים ומחקר שוק יסודי.