פניה לממונה על פניות הציבור

לקוח יקר,

פסגות עושה כל שביכולתה על מנת להעניק לך את השירות הטוב ביותר.

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בפסגות בדרך הנוחה לך - בדואר, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני.


בדואר
מירי איצקוביץ - הממונה על פניות הציבור
פסגות קרנות נאמנות בע"מ
אחד העם 14
תל אביב 6514211

בפקס
03-5488004

בדואר אלקטרוני
Complaints@psagot.co.il


בטלפון
מס' טלפון לקבלת מידע כללי על טיפול בפניות: 073-7925634
בין השעות 09:00 – 17:00.

לתשומת לבך - אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.
ד. יש לציין כי זמן הטיפול לטיפול בתלונה הינו 21 ימי עסקים ממועד קבלת התלונה.
ה. במקרים חריגים יאורך זמן הטיפול בפניה ותשלח הודעה בדבר הארכת זמן הטיפול בפניה.