פניה לממונה על פניות הציבור

ניתן לפנות אל הממונה לפניות הציבור בפסגות בדרך הנוחה לך - בדואר, בפקס או באמצעות דואר אלקטרוני.

בדואר

טניה גלדקוב - הממונה על פניות הציבור פסגות קרנות נאמנות בע"מ
אחד העם 14 תל אביב 65142


בפקס

03-5106215

בטלפון

מס' טלפון לקבלת מידע כללי על טיפול בפניות: 073-7925634 בין השעות 09:00 – 17:00.


בדואר אלקטרוני

PniyotHatzibur@psagot.co.il

לתשומת לבך - אל הפניות יש לצרף:
א. שם הפונה, מס' תעודת זהות, כתובת למשלוח תשובה וטלפון לבירורים.
ב. תיאור פרטי הפנייה.
ג. צירוף אסמכתאות תומכות.
ד. יש לציין כי זמן הטיפול לטיפול בתלונה הינו 21 ימי עסקים ממועד קבלת התלונה.
ה. במקרים חריגים יאורך זמן הטיפול בפניה ותשלח הודעה בדבר הארכת זמן הטיפול בפניה.
f