5129564   פסגות ( 00 ) אג"ח ממוקד A ומעלה

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.