5112651   פסגות מודל דירוג (1B)(!) עד 10%

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

​****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.

1B= עד 10% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).

(!) הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.

1. בתאריך 28.12.15 הקרן שינתה שם. לשעבר פסגות מודל קונצרני (1B)(!) ניהול מבוקר.

2. "אג"ח מודל דירוג" - אגרות חוב קונצרניות, המדורגות על פי מודל דירוג (כהגדרתו להלן) בדירוג שיקבע על ידי מנהל הקרן, על פי שיקול דעתו.
"מודל דירוג" – מודל לניתוח ולדירוג אגרות חוב קונצרניות, כפי שיקבע על ידי מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו.
2. אג"ח שאינן בדירוג השקעה-  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB-
(BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.