רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל יפן WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1138015
למידע נוסף

​המדד מכיל מניות יפניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק. נכון למועד דו"ח הצעת...

פסגות סל גרמניה WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1138007
למידע נוסף

​המדד מכיל מניות גרמניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק. נכון למועד דו"ח הצעת...

פסגות סל אירופה מוטה יצוא WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1137991
למידע נוסף

​המדד מכיל מניות אירופאיות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק. נכון למועד דו"ח...

f