רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל ארהב קונצרני נזילות 30 GTR) iBoxx) מנוטרלת מטבע (000) | מספר נייר 1124122
למידע נוסף

המדד כולל 30 סדרות אג״ח קונצרניות של המנפיקים הגדולים ביותר מתוך סדרות הנכללות במדד האב - Markit iBoxx USD Corporate Bond Index כלל הסדרות נקובות...

פסגות סל אגח קונצרני נזילות 0-5 דולר iBoxxי (GTR)י מנוטרלת מטבע (00a)י | מספר נייר 1138023
למידע נוסף

המדד מכיל אג"ח מדורגות בלבד ונקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב בעלות זמן לפירעון 0 עד 5 שנים.למדד מתודולוגיה ייחודית, לפיה אגרות החוב נשארות...

פסגות סל 0Da) (GTR) Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year) | מספר נייר 1138072
למידע נוסף

​מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Credit Corp 5-10 Year) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138056
למידע נוסף

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138049
למידע נוסף

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Credit 1-3 Year) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138031
למידע נוסף

המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות וכן אגרות חוב של רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, נקובות דולר בשוק האג"ח בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה...

פסגות סל 0Da) (GTR) Bloomberg Barclays US Credit) | מספר נייר 1131382
למידע נוסף

​מדד Barclays US Creditי (LUCRTRUU) מחושב ומתפרסם על ידי חברת Barclays. המדד כולל מעל 5,000 אגרות חוב בשוק האג"ח בארה"ב. 

פסגות סל Bloomberg Barclays US Intermediate Credit י(0Da)י(GTR)י | מספר נייר 1138809
למידע נוסף

פיזור רחב - המדד מכיל כ - 4,300 אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Intermediate Credit) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138064
למידע נוסף

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות...

פסגות סל ארהב קונצרני נזילות 0D0) (GTR) iBoxx 30) | מספר נייר 1124114
למידע נוסף

המדד כולל 30 סדרות אג״ח קונצרניות של המנפיקים הגדולים - ביותר מתוך סדרות הנכללות במדד האב -Markit iBoxx USD Corporate Bond Index כלל הסדרות נקובות...

f