רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל שחר 5+ סד-4 (00A) | מספר נייר 1135276
למידע נוסף

> מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א בע"מ.> המדד מורכב מכל אגרות החוב...

פסגות סל גלילים (00A) | מספר נייר 1131978
למידע נוסף

​מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד (גלילים) כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה.

פסגות סל שחר 0-2 סד-1 (00A) | מספר נייר 1109438
למידע נוסף

​המדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות ומחלקות ריבית קבועהאיגרות החוב לתקופת פדיון של 0-2 שניםמשקל כל איגרת חוב במדד נקבע על פי היחס שבין...

פסגות סל שחרים (00A) | מספר נייר 1131986
למידע נוסף

​מדד אג"ח ממשלתי לא צמודות בריבית קבועה (ׁשחרים) כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות שאינן צמודות הנסחרות בבורסה ואשר מחלקות ריבית קבועה

פסגות סל גילונים סד-3 (00A) | מספר נייר 1135268
למידע נוסף

מדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א בע"מ ומורכב מכל אגרות החוב מסוג גילון חדש הנסחרות בשוק בכל יום...

פסגות סל ממשלתי שקלי סד-2 (00A) | מספר נייר 1135284
למידע נוסף

​מדד שקליות ממשלתיות נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ומורכב מכל אגרות החוב הממשלתיות אשר אינן צמודות למדד המחירים לצרכן...

פסגות סל גליל 2-5 סד-4 (00A) | מספר נייר 1135292
למידע נוסף

מדד מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ומורכב מאגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן לתקופת...

פסגות סל שחר 2-5 סד-4 (00A) | מספר נייר 1134576
למידע נוסף

> מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 2-5 שנים נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.> המדד מורכב מכל אגרות החוב הממשלתיות...

פסגות סל מקמ סד-1 (00A) | מספר נייר 1112879
למידע נוסף

מדד המק״מ כולל את כל המלווים קצרי המועד הנסחרים בבורסה​

פסגות סל גליל 0-2 סד-2 (00A) | מספר נייר 1125236
למידע נוסף

מדד אג”ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסהאיגרות החוב לתקופות פדיון של 0-2 שנים משקל כל...

f