רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל חסר תל בונד שקלי (500) (00A) | מספר נייר 1116573
למידע נוסף

מדד תל בונד שקלי כולל את כל אגרות החוב הקונצרניות שאינןצמודות למדד בריבית קבועה שעומדות בתנאי הסף של המדד תעודת הסל בחסר מאפשרת למשקיע חשיפה הפוכה...

פסגות סל חסר תל בונד 40 (435) (00A) | מספר נייר 1114552
למידע נוסף

תעודת חסר המעניקה חשיפה בשורט למדד תל בונד 40 המורכב מ 40- אג"ח קונצרניות בעלות שווי השוק הגבוה בבורסה אשר אינן נכללות במדד התל בונד 20.תעודת הסל...

פסגות סל ממונפת בחסר PR) S&P 500) פי 3 חודשי (6Da) | מספר נייר 1130087
למידע נוסף

​מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה"בהתעודה עוקבת אחר מדד S&P 500 ויוצרת למשקיע חשיפה הופכית...

פסגות סל ממונפת תא 35 פי 3 חודשי (60A) | מספר נייר 1130079
למידע נוסף

מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.התעודה עוקבת אחר מדד...

פסגות סל חסר גליל 5-10 (581.24) (00A) | מספר נייר 1126473
למידע נוסף

מדד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד כולל את כל איגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בבורסה איגרות החוב לתקופות פדיון של 5-10 שנים...

פסגות סל חסר תל בונד 60 (546) (00A) | מספר נייר 1125798
למידע נוסף

תעודת סל העוקבת באופן הפוך אחר מדד תל בונד 60 מדד תל בונד 60 כולל 60 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה...

פסגות סל חסר תא 35 (2481) (60A) | מספר נייר 1124130
למידע נוסף

מדד ת"א-35 הוא מדד הדגל של הבורסה הכולל את 35 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.תעודת סל בחסר המאפשרת למשקיע...

פסגות סל חסר תא 90 (2000) (60A) | מספר נייר 1107994
למידע נוסף

מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי...

פסגות סל חסר תא 125 (2000) (60A) | מספר נייר 1107978
למידע נוסף

מדד ת"א-125 הוא מדד הבנצ'מרק והחשוב ביותר של הכלכלה הישראלית. היקף המוצרים המחקים את המדד הוא הגדול ביותר מבין מדדי הבורסה. במדד נכללות 125 מניות...