רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל פיקדון דולר סד-3 (0DA) | מספר נייר 1129139
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם ביום א')התעודה צוברת ריבית...

פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA) | מספר נייר 1128891
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...

פסגות סל פיקדון (00A) | מספר נייר 1129162
למידע נוסף

​תעודת פיקדון שקלי הנושאת ריבית יומית המחושבת על בסיס ריבית בנק ישראל בניכוי 0.03%

פסגות סל פיקדון אירו סד-3 (0DA) | מספר נייר 1129147
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער האירו, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...

פסגות סל פיקדון דולר סד-2 (0DA) | מספר נייר 1129113
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...

פסגות סל פיקדון דולר סד-1 (0DA) | מספר נייר 1129006
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...