רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל תל בונד שקלי 5-15 (00A) | מספר נייר 1142959
למידע נוסף

​מדד תל בונד שקלי 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד שקלי 3-5 (00A) | מספר נייר 1142942
למידע נוסף

מדד תל בונד שקלי 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית...

פסגות סל תל בונד שקלי 0-3 (00A) | מספר נייר 1142934
למידע נוסף

​מדד תל בונד שקלי 0-3 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 5-15 (00A) | מספר נייר 1142926
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 3-5 (00A) | מספר נייר 1142918
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 0-3 (00A) | מספר נייר 1142900
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 0-3 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית...

פסגות סל תל בונד - גלובל (00A) | מספר נייר 1142967
למידע נוסף

מדד תל בונד - גלובל נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות...

פסגות סל תל בונד שקלי-50 (00A) | מספר נייר 1142447
למידע נוסף

• מדד תל בונד שקלי – 50 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.• המדד כולל את 50 איגרות החוב הקונצרניות הגדולות של חברות,...

פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A) | מספר נייר 1132117
למידע נוסף

​מדד תל-בונד צמודות בנקים כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר האג"ח.

פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי (00A) | מספר נייר 1138080
למידע נוסף

מדד תל בונד – תשואות שקלי נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות בריבית קבועה...

f