רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל תל בונד - שקלי AA-AAA י(00A)י | מספר נייר 1147461
למידע נוסף

המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (-AA).

פסגות סל תל בונד - צמודות A י(00A)י | מספר נייר 1147438
למידע נוסף

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים...

פסגות סל תל בונד - שקלי A י(00A)י | מספר נייר 1147453
למידע נוסף

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים...

פסגות סל תל בונד- צמודות AA-AAA י(00A)י | מספר נייר 1147446
למידע נוסף

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (-AA). 

פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A) | מספר נייר 1109479
למידע נוסף

​מדד תל בונד 60 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א.המדד מורכב מ-60 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה...

פסגות סל בונד 40 סד - 2 (00A) | מספר נייר 1109461
למידע נוסף

מדד תל בונד 40 כולל 40 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב, שאינן נכללות במדד תל בונד 20

פסגות סל תל בונד שקלי 5-15 (00A) | מספר נייר 1142959
למידע נוסף

​מדד תל בונד שקלי 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד שקלי 3-5 (00A) | מספר נייר 1142942
למידע נוסף

מדד תל בונד שקלי 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית...

פסגות סל תל בונד שקלי 0-3 (00A) | מספר נייר 1142934
למידע נוסף

​מדד תל בונד שקלי 0-3 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 5-15 (00A) | מספר נייר 1142926
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה...

f