רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A) | מספר נייר 1109479
למידע נוסף

​מדד תל בונד 60 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א.המדד מורכב מ-60 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה...

פסגות סל בונד 40 סד - 2 (00A) | מספר נייר 1109461
למידע נוסף

מדד תל בונד 40 כולל 40 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב, שאינן נכללות במדד תל בונד 20

פסגות סל תל בונד שקלי 5-15 (00A) | מספר נייר 1142959
למידע נוסף

​מדד תל בונד שקלי 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד שקלי 3-5 (00A) | מספר נייר 1142942
למידע נוסף

מדד תל בונד שקלי 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית...

פסגות סל תל בונד שקלי 0-3 (00A) | מספר נייר 1142934
למידע נוסף

​מדד תל בונד שקלי 0-3 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 5-15 (00A) | מספר נייר 1142926
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 5-15 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 3-5 (00A) | מספר נייר 1142918
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה...

פסגות סל תל בונד צמודות 0-3 (00A) | מספר נייר 1142900
למידע נוסף

מדד תל בונד צמודות 0-3 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית...

פסגות סל תל בונד - גלובל (00A) | מספר נייר 1142967
למידע נוסף

מדד תל בונד - גלובל נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות...

פסגות סל תל בונד שקלי-50 (00A) | מספר נייר 1142447
למידע נוסף

• מדד תל בונד שקלי – 50 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.• המדד כולל את 50 איגרות החוב הקונצרניות הגדולות של חברות,...

f