רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל Bloomberg Barclays US Intermediate Credit י(0Da)י(GTR)י | מספר נייר 1138809
למידע נוסף

פיזור רחב - המדד מכיל כ - 4,300 אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף...

פסגות סל 0Da) (GTR) Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year) | מספר נייר 1138072
למידע נוסף

​מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Intermediate Credit) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138064
למידע נוסף

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Credit Corp 5-10 Year) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138056
למידע נוסף

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138049
למידע נוסף

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות...

פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Credit 1-3 Year) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138031
למידע נוסף

המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות וכן אגרות חוב של רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, נקובות דולר בשוק האג"ח בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה...

פסגות סל 0Da) (GTR) Bloomberg Barclays US Credit) | מספר נייר 1131382
למידע נוסף

​מדד Barclays US Creditי (LUCRTRUU) מחושב ומתפרסם על ידי חברת Barclays. המדד כולל מעל 5,000 אגרות חוב בשוק האג"ח בארה"ב. 

פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA) | מספר נייר 1128891
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...

פסגות סל משולבת אגח קונצרני חול + 10% מנוטרלת מטבע (10a) | מספר נייר 1138791
למידע נוסף

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 90% מדד iBoxx 0-5 ו- 10% מדד S&P 500.

פסגות סל משולבת (3) קונצרני ישראלי (66%) קונצרני חול (34%) (GTR) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138783
למידע נוסף

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 33% מדד תל בונד צמודות יתר, 33% מדד תל בונד שקלי ו- 34% מדד iBoxx 0-5.

f