רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל תא סקטור-באלאנס (40A) | מספר נייר 1145655
למידע נוסף

​> מדד ת”א סקטור-באלאנס כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מ- 24 תתי ענפים ומשקף פיזור ענפי רחב של הכלכלה הישראלית, על מגוון תחומי...

פסגות סל שווקים מתעוררים 4Da) (PR) MSCI) | מספר נייר 1125749
למידע נוסף

התעודה עוקבת אחרי מדד MSCI Emerging Markets Indexמדד MSCI Emerging Markets מחושב ומתפרסם על ידי חברת Morgan Stanley Capital International Incהמדד כולל...

פסגות סל גרמניה GTR) DAX 30) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1120203
למידע נוסף

​המדד כולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בשוק המניות בגרמניהתעודת הסל פסגות סל דאקס שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

פסגות סל גרמניה GTR) DAX 30) סד-1 (4Da) | מספר נייר 1123652
למידע נוסף

​מדד ה - Dax 30 מכיל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בשוק המניות בגרמניה

פסגות סל PR) US BuyBack) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1129972
למידע נוסף

מדד NASDAQ US BuyBack AchieversTM Index מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX..

פסגות סל PR) S&P 500) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1116060
למידע נוסף

מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״בתעודת הסל פסגות סל S&P 500 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין​

פסגות סל ארהב קונצרני נזילות 30 GTR) iBoxx) מנוטרלת מטבע (000) | מספר נייר 1124122
למידע נוסף

המדד כולל 30 סדרות אג״ח קונצרניות של המנפיקים הגדולים ביותר מתוך סדרות הנכללות במדד האב - Markit iBoxx USD Corporate Bond Index כלל הסדרות נקובות...

פסגות סל PR) NASDAQ 100) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1120195
למידע נוסף

​המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בנאסד״ק שאינן פיננסיותתעודת הסל נאסד״ק 100 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A) | מספר נייר 1109479
למידע נוסף

​מדד תל בונד 60 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א.המדד מורכב מ-60 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה...

פסגות סל בונד 40 סד - 2 (00A) | מספר נייר 1109461
למידע נוסף

מדד תל בונד 40 כולל 40 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב, שאינן נכללות במדד תל בונד 20

f