רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל אגח קונצרני נזילות 0-5 דולר iBoxxי (GTR)י מנוטרלת מטבע (00a)י | מספר נייר 1138023
למידע נוסף

המדד מכיל אג"ח מדורגות בלבד ונקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב בעלות זמן לפירעון 0 עד 5 שנים.למדד מתודולוגיה ייחודית, לפיה אגרות החוב נשארות...

פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA) | מספר נייר 1128891
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...

פסגות סל משולבת (6) AlphaBeta - אגח (60%) מניות (40%) (30A) | מספר נייר 1118397
למידע נוסף

​מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של...

פסגות סל משולבת (6) AlphaBeta - אגח מדינה קצר (90%) מניות (10%) (10A) | מספר נייר 1118371
למידע נוסף

מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של התנהגות...

פסגות סל משולבת (5) AlphaBeta - אגח מדינה (66%) אגח קונצרני (34%) (00A) | מספר נייר 1117878
למידע נוסף

מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא . שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של...

פסגות סל משולבת (4) AlphaBeta - אגח מדינה (90%) מניות (10%) (10A) | מספר נייר 1117381
למידע נוסף

​מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של...

פסגות סל משולבת (5) AlphaBeta - אגח (80%) מניות (20%) (20A) | מספר נייר 1115237
למידע נוסף

​מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של...

פסגות סל משולבת (5) AlphaBeta - אגח (90%) מניות (10%) (10A) | מספר נייר 1116052
למידע נוסף

מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של התנהגות...

פסגות סל משולבת (5) AlphaBeta - אגח (95%) מניות (5%) (10A) | מספר נייר 1115229
למידע נוסף

​מדדי AlphaBeta מייצגים שיטת ניהול השקעות אשר מפרידה בין שני מקורות התשואה של כל תיק השקעות: האלפא והביטא. שיטה זו פותחה לאחר מחקר מעמיק של...

פסגות סל תל בונד צמוד בנקים (00A) | מספר נייר 1132117
למידע נוסף

​מדד תל-בונד צמודות בנקים כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שצמודות למדד בריבית קבועה, אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר האג"ח.

f