רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל פיקדון דולר רבעוני (0DA) | מספר נייר 1128891
למידע נוסף

תעודת התחייבות סחירה הצמודה באופן מלא לשער הדולר, נושאת ריבית וניתנת להמרההתעודה נסחרת באופן רציף במהלך יום המסחר בבורסה בתל אביב (גם בימי א׳)התעודה...

פסגות סל Barclays US Intermediate Creditי (0Da)(GTR) | מספר נייר 1138809
למידע נוסף

פיזור רחב - המדד מכיל כ - 4,300 אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף...

פסגות סל משולבת אגח קונצרני חול + 10% מנוטרלת מטבע (10a) | מספר נייר 1138791
למידע נוסף

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 90% מדד iBoxx 0-5 ו- 10% מדד S&P 500.

פסגות סל משולבת (3) קונצרני ישראלי (66%) קונצרני חול (34%) (GTR) מנוטרלת מטבע (00a) | מספר נייר 1138783
למידע נוסף

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 33% מדד תל בונד צמודות יתר, 33% מדד תל בונד שקלי ו- 34% מדד iBoxx 0-5.

פסגות סל 0Da) (GTR) Barclays US Corporate 1-5 Year)י | מספר נייר 1138072
למידע נוסף

​מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן...

פסגות סל משולבת פיננסים ובנקים ארהב (100%) (NTR)י (4Da) | מספר נייר 1136340
למידע נוסף

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ - 70% סקטור הפיננסים בארה"ב ו- 30% סקטור הבנקים האזוריים בארה"ב.​

פסגות סל תל בונד 60 סד-3 (00A) | מספר נייר 1134550
למידע נוסף

 מדד תל בונד 60 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א. המדד מורכב מ-60 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי...

פסגות סל NTR) NASDAQ International BuyBack) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1132489
למידע נוסף

מדד NASDAQ International BuyBack AchieversTM Net Total Return Indexי (DRBXUSN) מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX כולל 41 מניות | המדד עוקב אחר...

פסגות סל 4Da) (PR) S&P 1500 Positive Momentum Tilt) | מספר נייר 1132471
למידע נוסף

> המדד S&P 1500 Positive Momentum Tiltי (SPCPMTUP)י מחושב ומתפרסם על ידי חברת S&P Dow  Jones Indicesי כולל את כל המניות...

פסגות סל ממונפת בחסר PR) S&P 500) פי 3 חודשי (6Da) | מספר נייר 1130087
למידע נוסף

​מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה"בהתעודה עוקבת אחר מדד S&P 500 ויוצרת למשקיע חשיפה הופכית...

f