רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל PR) NASDAQ 100) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1120195
למידע נוסף

​המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בנאסד״ק שאינן פיננסיותתעודת הסל נאסד״ק 100 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

פסגות סל PR) S&P 500) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1116060
למידע נוסף

מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״בתעודת הסל פסגות סל S&P 500 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין​

פסגות סל תל בונד 60 סד-2 (00A) | מספר נייר 1109479
למידע נוסף

​מדד תל בונד 60 נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א.המדד מורכב מ-60 אגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בעלות שווי השוק הגבוה...

פסגות סל בונד 40 סד - 2 (00A) | מספר נייר 1109461
למידע נוסף

מדד תל בונד 40 כולל 40 איגרות חוב קונצרניות מדורגות צמודות למדד בריבית קבועה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה בתל אביב, שאינן נכללות במדד תל בונד 20

פסגות סל תא 90 סד-2 (40A) | מספר נייר 1096486
למידע נוסף

מדד ת"א-90 הוא מדד דגל משמעותי הכולל את 90 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה מבין המניות שאינן נכללות במדד ת"א-35, ואשר עומדות בתנאי...

פסגות סל יפן WisdomTreeי (NTR)י מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1138015
למידע נוסף

​המדד מכיל מניות יפניות מוטות יצוא אשר חילקו לפחות 5 מיליון דולר דיבידנד.משקל המניות במדד נקבע על פי היקף הדיבידנד המחולק. נכון למועד דו"ח הצעת...

פסגות סל 100 PR) NASDAQ) סד-1 (4Da) | מספר נייר 1118801
למידע נוסף

​המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בנאסד״ק שאינן פיננסיות

פסגות סל 500 PR) S&P) סד-1 (4Da) | מספר נייר 1117399
למידע נוסף

המדד מכיל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״ב​

פסגות סל משולבת (3) MidCap מפותחות (PR) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1131374
למידע נוסף

​התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 50% מדד מניות מידקאפ בארה"ב (S&P MidCap 400) ו-50% מדדי מידקאפ באירופה (בחלוקה שווה של מדד MDAX ומדד...

פסגות סל Nasdaq 100 י(NTR) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1143486
למידע נוסף

• המדד מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ Stock Market Inc.• המדד כולל את 100 ניירות הערך של החברות הלא פיננסיות הגדולות ביותר, הן מקומיות והן...

f