רשימת כל תעודות הסל של פסגות

 
שם תעודה
פסגות סל תל בונד - שקלי AA-AAA י(00A)י | מספר נייר 1147461
למידע נוסף

המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (-AA).

פסגות סל תל בונד - צמודות A י(00A)י | מספר נייר 1147438
למידע נוסף

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים...

פסגות סל תל בונד - שקלי A י(00A)י | מספר נייר 1147453
למידע נוסף

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים...

פסגות סל תל בונד- צמודות AA-AAA י(00A)י | מספר נייר 1147446
למידע נוסף

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (-AA). 

פסגות סל תא סקטור-באלאנס (40A) | מספר נייר 1145655
למידע נוסף

​> מדד ת”א סקטור-באלאנס כולל את 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מ- 24 תתי ענפים ומשקף פיזור ענפי רחב של הכלכלה הישראלית, על מגוון תחומי...

פסגות סל שווקים מתעוררים 4Da) (PR) MSCI) | מספר נייר 1125749
למידע נוסף

התעודה עוקבת אחרי מדד MSCI Emerging Markets Indexמדד MSCI Emerging Markets מחושב ומתפרסם על ידי חברת Morgan Stanley Capital International Incהמדד כולל...

פסגות סל גרמניה GTR) DAX 30) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1120203
למידע נוסף

​המדד כולל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בשוק המניות בגרמניהתעודת הסל פסגות סל דאקס שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין

פסגות סל גרמניה GTR) DAX 30) סד-1 (4Da) | מספר נייר 1123652
למידע נוסף

​מדד ה - Dax 30 מכיל את 30 החברות הגרמניות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בשוק המניות בגרמניה

פסגות סל PR) US BuyBack) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1129972
למידע נוסף

מדד NASDAQ US BuyBack AchieversTM Index מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ OMX..

פסגות סל PR) S&P 500) מנוטרלת מטבע (40a) | מספר נייר 1116060
למידע נוסף

מדד S&P 500 כולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסות בארה״בתעודת הסל פסגות סל S&P 500 שקלי מנוטרלת השפעת שער חליפין​

f