1147461 פסגות סל תל בונד - שקלי AA-AAA י(00A)י

המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (-AA).

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 24/05/2018

  • 47.9% פיננסים
  • 23.1% נדל"ן ובינוי
  • 16.1% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 8.4% אנרגיה
  • 3.9% טכנולוגיה
  • 0.7% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1147461
 • המידע נכון לתאריך24/05/2018
 • תאריך הנפקה29/05/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
מז טפ הנפק 40פיננסים6%
מז טפ הנפק 41פיננסים6%
חשמל אגח 26אנרגיה5.7%
מז טפ הנפק 37פיננסים5.1%
דה זראסאי אגח גנדל"ן ובינוי 4.7%
בזק אגח 9תעשיה, מסחר ושירותים4%
כיל אגח התעשיה, מסחר ושירותים3.8%
שופרסל אגח התעשיה, מסחר ושירותים3.5%
אלוני חץ אגח טנדל"ן ובינוי 3.4%
מגדל הון אגח גפיננסים3.1%

*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f