1147453 פסגות סל תל בונד - שקלי A י(00A)י

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד שקלי, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים שבין (-A) עד (+A).

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 24/05/2018

  • 60.8% נדל"ן ובינוי
  • 20.1% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 9.0% השקעה ואחזקות
  • 7.2% אנרגיה
  • 1.7% פיננסים
  • 1.2% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1147453
 • המידע נכון לתאריך24/05/2018
 • תאריך הנפקה29/05/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
בי קומיונק אגח גתעשיה, מסחר ושירותים3%
דלק קב אגח לאהשקעה ואחזקות3%
מויניאן אגח אנדל"ן ובינוי 3%
נכסים ובנ אגח טנדל"ן ובינוי 3%
בזן אגח האנרגיה2.5%
אקסטל אגח אנדל"ן ובינוי 2.4%
רילייטד אגח אנדל"ן ובינוי 2.2%
אשטרום קב אגח בנדל"ן ובינוי 2.1%
סטרווד ווסט אגח אנדל"ן ובינוי 2.1%
סלקום אגח טתעשיה, מסחר ושירותים2.1%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f