1147446 פסגות סל תל בונד- צמודות AA-AAA י(00A)י

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו במינימום דירוג מדרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של (-AA). 

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 24/05/2018

  • 49.0% פיננסים
  • 34.4% נדל"ן ובינוי
  • 9.6% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 7.0% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1147446
 • המידע נכון לתאריך24/05/2018
 • תאריך הנפקה29/05/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אדמה אגח בתעשיה, מסחר ושירותים3%
בזק אגח 6תעשיה, מסחר ושירותים3%
גזית גלוב אגח יבנדל"ן ובינוי 3%
חשמל אגח 27אנרגיה3%
חשמל אגח 29אנרגיה3%
לאומי אגח 177פיננסים3%
עזריאלי אגח דנדל"ן ובינוי 3%
פועלים הנ אגח 32פיננסים3%
פועלים הנ אגח 34פיננסים3%
פועלים הנפ הת ידפיננסים3%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f