1147438 פסגות סל תל בונד - צמודות A י(00A)י

​המדד כולל סדרות אג"ח הנכללות במדד תל בונד צמודות, אשר דורגו בדירוג מדרוג בטווח דירוגים שבין (A3) לבין (A1) או שדורגו בדירוג מעלות בטווח דירוגים שבין (-A) עד (+A).

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 24/05/2018

  • 69.7% נדל"ן ובינוי
  • 10.3% השקעה ואחזקות
  • 9.5% פיננסים
  • 8.1% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 2.4% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1147438
 • המידע נכון לתאריך24/05/2018
 • תאריך הנפקה29/05/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
דיסקונט מנ שה נד 1פיננסים3%
חברה לישראל אגח 7השקעה ואחזקות3%
נכסים ובנ אגח דנדל"ן ובינוי 3%
שיכון ובינוי אגח 6נדל"ן ובינוי 3%
שיכון ובינוי אגח 8נדל"ן ובינוי 3%
אפריקה נכסים אגח חנדל"ן ובינוי 2.8%
סלקום אגח חתעשיה, מסחר ושירותים2.6%
דלק קב אגח יחהשקעה ואחזקות2.3%
נכסים ובנ אגח ונדל"ן ובינוי 2.3%
אדגר אגח טנדל"ן ובינוי 2.2%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f