1143486 פסגות סל Nasdaq 100 י(NTR) מנוטרלת מטבע (40a)

• המדד מחושב ומתפרסם על ידי חברת NASDAQ Stock Market Inc.
• המדד כולל את 100 ניירות הערך של החברות הלא פיננסיות הגדולות ביותר, הן מקומיות והן זרות, הנסחרות ב- NASDAQ Stock Market על בסיס שווי שוק.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/12/2017

  • 57% טכנולוגיה
  • 23% צריכה מחזורית
  • 10% בריאות
  • 5% צריכה בסיסית
  • 4% תעשייה
  • 1% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1143486
 • המידע נכון לתאריך29/12/2017
 • תאריך הנפקה26/02/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLE INC.טכנולוגיה11.9%
MICROSOFT CORPטכנולוגיה9.0%
AMAZON.COM INCצריכה מחזורית7.7%
FACEBOOK INCטכנולוגיה5.8%
ALPHABET CL C CAPטכנולוגיה5.0%
ALPHABET CL A CMNטכנולוגיה4.3%
INTEL CORPטכנולוגיה3.0%
CISCO SYSTEMS INCטכנולוגיה2.6%
COMCAST CORP Aתקשורת2.6%
AMGENבריאות1.7%

* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%