1143478 פסגות סל 500 S&P י(NTR)י מנוטרלת מטבע (40a)

• המדד מחושב ומתפרסם על ידי חברת S&P Dow Jones Indices LLC.
• המדד כולל מניות של 500 החברות הסחירות הגדולות ביותר במונחי שווי שוק בארה"ב.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 07/02/2018

  • 24% טכנולוגיה
  • 15% פיננסים
  • 14% בריאות
  • 13% צריכה מחזורית
  • 10% תעשייה
  • 8% צריכה בסיסית
  • 6% אנרגיה
  • 3% חומרי גלם
  • 3% תשתיות
  • 3% נדל"ן
  • 1% תקשורת

נתונים כלליים

 • מספר נייר1143478
 • המידע נכון לתאריך07/02/2018
 • תאריך הנפקה26/02/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Apple Inc.טכנולוגיה3.6%
Microsoft Corpטכנולוגיה3.0%
Amazon.com Incצריכה מחזורית2.5%
Facebook Inc Aטכנולוגיה1.9%
JP Morgan Chase & Coפיננסים1.7%
Berkshire Hathaway Bפיננסים1.7%
Johnson & Johnsonבריאות1.5%
Exxon Mobil Corpאנרגיה1.4%
Alphabet Inc Cטכנולוגיה1.4%
Alphabet Inc Aטכנולוגיה1.4%

*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%