1142967 פסגות סל תל בונד - גלובל (00A)

  • מדד תל בונד - גלובל נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

  • המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות, שאינן צמודות בריבית קבועה, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.​

נתונים כלליים

  • מספר נייר1142967
  • המידע נכון לתאריך08/01/2018
  • תאריך הנפקה15/01/2018
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אקסטל אגח אנדל"ן ובינוי6%
דה זראסאי אגח גנדל"ן ובינוי6%
וורטון אגח אנדל"ן ובינוי6%
לייטסטון אגח אנדל"ן ובינוי6%
מויניאן אגח אנדל"ן ובינוי6%
קיי.בי.אס אגח אנדל"ן ובינוי6%
רילייטד אגח אנדל"ן ובינוי6%
אול-יר אגח גנדל"ן ובינוי5.3%
אול-יר אגח בנדל"ן ובינוי5.2%
ספנסר אגח אנדל"ן ובינוי4.8%

 *בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f