1142942 פסגות סל תל בונד שקלי 3-5 (00A)

מדד תל בונד שקלי 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

 

המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 3-5 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/01/2018

  • 46.7% נדל"ן ובינוי
  • 24.4% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 12.9% אנרגיה
  • 9.0% פיננסים
  • 5.4% השקעה ואחזקות
  • 1.6% טכנולוגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1142942
 • המידע נכון לתאריך08/01/2018
 • תאריך הנפקה15/01/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
חשמל אגח 26אנרגיה6%
מז טפ הנפק 41פיננסים6%
כיל אגח התעשיה, מסחר ושירותים5.3%
מויניאן אגח אנדל"ן ובינוי 4.8%
אשטרום קב אגח בנדל"ן ובינוי 3.4%
קיי.בי.אס אגח אנדל"ן ובינוי 3.4%
לייטסטון אגח אנדל"ן ובינוי 3.4%
וורטון אגח אנדל"ן ובינוי 3.0%
סלקום אגח טתעשיה, מסחר ושירותים2.9%
בזן אגח האנרגיה2.7%

​​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f