1142934 פסגות סל תל בונד שקלי 0-3 (00A)

​מדד תל בונד שקלי 0-3 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.


המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 0-3 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/01/2018

  • 29.3% פיננסים
  • 26.2% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 22.7% נדל"ן ובינוי
  • 12% טכנולוגיה
  • 5.8% אנרגיה
  • 4.1% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1142934
 • המידע נכון לתאריך08/01/2018
 • תאריך הנפקה15/01/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
אלביט מערכות אגח אטכנולוגיה6%
אקסטל אגח אנדל"ן ובינוי 6%
בינל הנפק אגח חפיננסים6%
מז טפ הנפק 37פיננסים6%
פועלים הנ אגח 29פיננסים6%
פועלים הנפ הת יאפיננסים6%
רילייטד אגח אנדל"ן ובינוי 6%
תעשיה אוירית אגח גטכנולוגיה6%
אלבר אגח ידתעשיה, מסחר ושירותים5.9%
בזן אגח דאנרגיה5.8%

​​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%

f