1142918 פסגות סל תל בונד צמודות 3-5 (00A)

מדד תל בונד צמודות 3-5 נערך ומחושב על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.


המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שצמודות למדד בריבית קבועה בתקופה לפדיון משוקללת 3-5 שנים, אשר נכללות במאגר התל-בונד ועומדות בתנאי הסף של המדד.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 08/01/2018

  • 43.6% נדל"ן ובינוי
  • 40.4% פיננסים
  • 11.5% תעשיה, מסחר ושירותים
  • 4.5% השקעה ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1142918
 • המידע נכון לתאריך08/01/2018
 • תאריך הנפקה15/01/2018
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במלואה במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
בזק אגח 6תעשיה, מסחר ושירותים5%
גזית גלוב אגח יאנדל"ן ובינוי 5%
לאומי התחיבות ידפיננסים5%
מז טפ הנפק 43פיננסים5%
מז טפ הנפק 44פיננסים5%
פועלים הנ אגח 32פיננסים5%
פועלים הנפ הת ידפיננסים5%
אמות אגח בנדל"ן ובינוי 4.7%
עזריאלי אגח בנדל"ן ובינוי 3.6%
פועלים הנפ הת טופיננסים3.5%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.01% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.01%​

f