1141621 פסגות סל תא SME 150 י(40A)

 • ​מדד ת"א SME150 כולל את 150 המניות אשר נכללות במדדים ת"א-90 ות"א- SME60
 • משקל כל מניה במדד מתחלק בין כל המניות באופן שווה.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 20/07/2017

  • 22.9% נדל"ן ובינוי
  • 18.4% טכנולוגיה
  • 18.2% תעשיה
  • 12.3% מסחר ושרותים
  • 11.5% ביומד
  • 6.5% השקעה ואחזקות
  • 3.2% ביטוח
  • 3.2% אנרגיה וחיפושי נפט וגז
  • 2.0% בנקים
  • 1.8% שרותים פיננסיים

נתונים כלליים

 • מספר נייר1141621
 • המידע נכון לתאריך20/07/2017
 • תאריך הנפקה16/08/2017
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPSGT323 IT
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במלואו במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
גילתטכנולוגיה0.9%
פוינטרטכנולוגיה0.8%
מזור רובוטיקהביומד0.8%
מטומיטכנולוגיה0.8%
אייאיאסהשקעה ואחזקות0.7%
ביולייןביומד0.7%
נובהטכנולוגיה0.7%
שלאגתעשיה0.7%
אלוט תקשורתטכנולוגיה0.7%
מלם תיםטכנולוגיה0.7%

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.015% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.515%

f