1141241 פסגות סל עולמי כל המדינות NTR) MSCI) מנוטרלת מטבע (40a)

• המדד מחושב ומתפרסם על ידי חברת Morgan Stanley Capital International Inc.
• המדד MSCI AC World Index כולל מניות של חברות הנסחרות ב-46 מדינות, 23 בעלות שווקים מפותחים ו- 23 בעלות שווקים מתפתחים, על פי הגדרתו של עורך המדד.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 18.7% פיננסים
  • 17.6% טכנולוגיה
  • 11.9% צריכה מחזורית
  • 11.2% בריאות
  • 10.8% תעשייה
  • 8.8% צריכה בסיסית
  • 6.4% אנרגיה
  • 5.3% חומרי גלם
  • 3.2% תקשורת
  • 3.1% נדל"ן
  • 3.1% תשתיות

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 29/09/2017

  • 52.1% ארה"ב
  • 7.6% יפן
  • 5.9% אנגליה
  • 3.6% צרפת
  • 3.4% סין
  • 27.4% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1141241
 • המידע נכון לתאריך29/09/2017
 • תאריך הנפקה03/07/2017
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPMWD322 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
APPLEטכנולוגיה1.9%
MICROSOFT CORPטכנולוגיה1.3%
FACEBOOK Aטכנולוגיה0.9%
AMAZON.COM צריכה מחזורית0.9%
JOHNSON & JOHNSON בריאות0.8%
EXXON MOBIL CORP אנריגה0.8%
JPMORGAN CHASE & COפיננסים0.8%
ALPHABET C טכנולוגיה0.7%
ALPHABET A טכנולוגיה0.7%
WELLS FARGO & CO פיננסים0.6%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.518%