1141241 פסגות סל עולמי כל המדינות NTR) MSCI) מנוטרלת מטבע (40a)

• המדד מחושב ומתפרסם על ידי חברת Morgan Stanley Capital International Inc.
• המדד MSCI AC World Index כולל מניות של חברות הנסחרות ב-46 מדינות, 23 בעלות שווקים מפותחים ו- 23 בעלות שווקים מתפתחים, על פי הגדרתו של עורך המדד.​

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 20/06/2017

  • 18.3% פיננסים
  • 17.1% טכנולוגיה
  • 12.1% צריכה מחזורית
  • 11.4% בריאות
  • 10.9% תעשייה
  • 9.5% צריכה בסיסית
  • 6.1% אנרגיה
  • 5.1% חומרי גלם
  • 3.3% תקשורת
  • 3.2% תשתיות
  • 3.2% נדל"ן

חלוקה גאוגרפית נכון לתאריך 20/06/2017

  • 52.8% ארה"ב
  • 7.8% יפן
  • 5.8% בריטניה
  • 3.5% צרפת
  • 3.2% גרמניה
  • 3.1% סין
  • 3.0% קנדה
  • 20.8% אחר

נתונים כלליים

 • מספר נייר1141241
 • המידע נכון לתאריך20/06/2017
 • תאריך הנפקה03/07/2017
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.500%
 • סימול בלומברגPMWD322 IT
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
.Apple Incטכנולוגיה1.8%
.Microsoft Corpטכנולוגיה1.2%
Amazon.comצריכה מחזורית1.0%
Johnson & Johnsonבריאות0.9%
Facebook Inc. Aטכנולוגיה0.9%
.Exxon Mobil Corpאנרגיה0.8%
JPMorgan Chase & Coפיננסים0.8%
Alphabet Inc. Cטכנולוגיה0.7%
Alphabet Inc. Aטכנולוגיה0.7%
Nestleצריכה בסיסית0.6%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.518%

f