1139062 פסגות סל S&P 500 Low Volatility High Dividendי (NTR)י (4Da)י

​המדד מכיל את 50 המניות בעלות התנודתיות הנמוכה ביותר ושיעור הדיבידנד הגבוה ביותר מתוך מדד S&P 500.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 31/08/2017

  • 24.3% פיננסים
  • 19.5% תשתיות
  • 11.2% צריכה בסיסית
  • 10.1% טכנולוגיה
  • 9.6% אנרגיה
  • 7.3% פיננסים
  • 5.5% תקשורת
  • 4.7% תעשייה
  • 3.6% בריאות
  • 2.6% צריכה מחזורית
  • 1.6% חומרי גלם

נתונים כלליים

 • מספר נייר1139062
 • המידע נכון לתאריך31/08/2017
 • תאריך הנפקה06/09/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Iron Mountain Incפיננסים3.4%
Kimco Realty Corpפיננסים3.0%
Verizon Communications Incתקשורת2.8%
AT&T Incתקשורת2.7%
Ford Motor Coצריכה מחזורית2.6%
FirstEnergy Corpתשתיות2.6%
Occidental Petroleumאנרגיה2.6%
HCP Incפיננסים2.5%
Southern Coתשתיות2.4%
CME Group Inc Aפיננסים2.4%

​*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.018%