1139054 פסגות סל S&P 500 Low Volatility High Dividendי(NTR) מנוטרלת מטבע (40a)י

​המדד מכיל את 50 המניות בעלות התנודתיות הנמוכה ביותר ושיעור הדיבידנד הגבוה ביותר מתוך מדד S&P 500.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 14/07/2016

  • 21.7% פיננסים
  • 18.7% תשתיות
  • 13.1% תעשיה
  • 9.8% צריכה מחזורית
  • 7.8% תקשורת
  • 7.5% צריכה בסיסית
  • 7.3% חומרי גלם
  • 6.4% טכנולוגיה
  • 4.6% בריאות
  • 3.1% אנרגיה

נתונים כלליים

 • מספר נייר1139054
 • המידע נכון לתאריך14/07/2016
 • תאריך הנפקה06/09/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0%
 • מדיניות ריביתההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
 • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Iron Mountainפיננסים3.9%
CenturyLinkתקשורת3.2%
Spectra Energyאנרגיה3.1%
Centerpoint Energyתשתיות2.7%
Garminצריכה מחזורית2.7%
Ventasפיננסים2.6%
AT&Tתקשורת2.5%
CME Groupפיננסים2.4%
Host Hotels & Resortsפיננסים2.4%
Nucorחומרי גלם2.2%

*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.018%

f