1139047 פסגות סל S&P Pharmaceuticalsי (NTR)י(4Da)י

​מדד S&P Pharmaceuticals מורכב ממניות הכלולות במדד S&P Total Market Index ומשתייכות לתת - סקטור פרמצבטיקה.
מדד S&P TMI כולל כמות נרחבת של מניות הרשומות למסחר בארה"ב.
שיוך המניות לסקטורים מתבצע על פי קריטריונים של GICS - Global Industry Classification Standard.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1139047
  • תאריך הנפקה06/09/2016
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד

קבצים

10 החברות המובילות במדד

חברהענףמשקל במדד
Endo International5.5%
Mallincrodt5.5%
Merck4.8%
Horizon Pharma4.7%
Relypsa4.6%
Zoetis4.6%
Eli Lilly4.6%
Johnson & Johnson4.4%
Pfizer4.3%
Allergan4.3%

*בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.12%