1138791 פסגות סל משולבת אגח קונצרני חול + 10% מנוטרלת מטבע (10a)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 90% מדד iBoxx 0-5 ו- 10% מדד S&P 500.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1138791
  • המידע נכון לתאריך13/07/2016
  • תאריך הנפקה26/07/2016
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.218%
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.
  • מדיניות דיבידנדהדיבידנד מושקע במדד

קבצים

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.218%