1138783 פסגות סל משולבת (3) קונצרני ישראלי (66%) קונצרני חול (34%) (GTR) מנוטרלת מטבע (00a)

התעודה הינה תעודה משולבת המורכבת מ- 33% מדד תל בונד צמודות יתר, 33% מדד תל בונד שקלי ו- 34% מדד iBoxx 0-5.

נתונים כלליים

  • מספר נייר1138783
  • המידע נכון לתאריך13/07/2016
  • תאריך הנפקה26/07/2016
  • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.218%
  • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

​* בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.018% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.218%