1138080 פסגות סל תל בונד-תשואות שקלי (00A)

מדד תל בונד – תשואות שקלי נערך ומחושב על ידי הבורסה לני"ע בת"א בע"מ.

המדד כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות, שאינן צמודות בריבית קבועה בטווח דירוג אשראי שבין (BBB-) לבין (A) בדירוג מעלות או בטווח דירוג שבין (Baa3) לבין (A2) בדירוג מידרוג, שנכללות במאגר התל-בונד ושעומדות בתנאי הסף של המדד.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 29/03/2016

  • 40.1% נדלן ובינוי
  • 24.9% תעשיה
  • 21.5% מסחר ושרותים
  • 13.5% השקעות ואחזקות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138080
 • המידע נכון לתאריך29/03/2016
 • תאריך הנפקה28/03/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.200%
 • סימול בלומברגPSGT333 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד.

קבצים

10 החברות המובילות במדד

שם אג"חדירוג מעלותמשקל במדד
אקסטל אגח א6%
אשטרום קב אגח בA6%
דלק קבוצה אגח לאA6%
אלדן תחבו אגח א6%
בזן אגח דBBB+6%
ספנסר אגח אA5.6%
נייר חדרה אגח 6A5.3%
אשטרום נכסים אגח 9A4.7%
אבגול אגח גA4.7%
אקסטל אגח ב4.5%

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.02% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.22%

f