1138064 פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Intermediate Credit) מנוטרלת מטבע (00a)

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.
אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן לפירעון.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 11/04/2016

  • 29.8% פיננסים
  • 18.3% ארגונים ממשלתיים
  • 12.6% צריכה בסיסית
  • 8.7% תעשיה
  • 7.4% אנרגיה
  • 6.3% צריכה מחזורית
  • 6.3% תקשורת
  • 6.2% טכנולוגיה
  • 4.3% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138064
 • המידע נכון לתאריך11/04/2016
 • תאריך הנפקה11/04/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.250%
 • סימול בלומברגPSGT316 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.28%