1138056 פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Credit Corp 5-10 Year) מנוטרלת מטבע (00a)

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.
אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן לפירעון מעל 5 שנים ועד 10 שנים.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 11/04/2016

  • 31.1% פיננסים
  • 16.8% צריכה בסיסית
  • 11.7% תעשיה
  • 9.8% אנרגיה
  • 8.9% תקשורת
  • 8.5% טכנולוגיה
  • 8% צריכה מחזורית
  • 5.3% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138056
 • המידע נכון לתאריך11/04/2016
 • תאריך הנפקה12/04/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
 • סימול בלומברגPSGT315 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.13%