1138049 פסגות סל GTR) Bloomberg Barclays US Corporate 1-5 Year) מנוטרלת מטבע (00a)

​המדד מכיל אגרות חוב קונצרניות נקובות דולר בשוק הקונצרני בארה"ב.
אגרות החוב מדורגות בדרגת השקעה ומעלה או שהונפקו ע"י גוף מדורג, והינן בעלות זמן לפירעון מעל שנה ועד 5 שנים.

חלוקה סקטוריאלית נכון לתאריך 11/04/2016

  • 40.6% פיננסים
  • 14.4% צריכה בסיסית
  • 9.9% תעשיה
  • 8.5% אנרגיה
  • 7.6% צריכה מחזורית
  • 7.0% טכנולוגיה
  • 6.9% תקשורת
  • 5.2% תשתיות

נתונים כלליים

 • מספר נייר1138049
 • המידע נכון לתאריך11/04/2016
 • תאריך הנפקה11/04/2016
 • דמי ניהול של החברה המנהלת*0.100%
 • סימול בלומברגPSGT314 IT
 • מדיניות ריביתהריבית מושקעת במדד. ההפרש בין הריבית השקלית לריבית הדולרית יושקע חזרה בתעודה.

קבצים

*​בנוסף לדמי הניהול האמורים, שכר הנאמן הינו בשיעור של 0.03% מהנכס המנוהל, כך שרכיב דמי הניהול המלא עומד על 0.13%